Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Hê thống cung cấp khí > Mặt nạ cung cấp khí có hệ thống lọc đeo sau lưng khí Series GVP > 

Ông dẫn khí Series GVP


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Ông dẫn khí Series GVP
Click to Enlarge

Được thiết kế để dùng với các thiết bị gắn kính che mặt và mặt nạ khác nhau sử dụng cho hệ thống này. Có ba ống thở khác nhau sử dụng cho hệ thống này. Nó mang không khí được lọc từ mặt nạ cung cấp dưỡng khí để cung cấp không khí cho người sử dụng thở.


Ống dẫn khí3M GVP-122, 1cái/hộp

Ống dẫn khí3M GVP-122, 1cái/hộp

Ống dẫn khí sử dụng cùng với hệ thống đầu nối 3M™ GVP


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize