Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Hê thống cung cấp khí > Sàn phẩm thay thế > Bộ cung cấp khí 3M™ GVP-VM > 

Thiết bị trùm đầu cho bộ cung cấp khí 3M™ GVP-VM


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Thiết bị trùm đầu cho bộ cung cấp khí 3M™ GVP-VM
Click to Enlarge

Được thiết kế dành cho những người làm việc mà có phương tiện di chuyển trong những nơi có nồng độ ô nhiễm lến đến 1000xPEL. Trọng lượng nhẹ và có thể mang cùng lúc với kính và facial hair.


Thiết bị trùm đầu 3M™ H-411/07030(AAD), với lớp đệm ở cổ và nón.

Thiết bị trùm đầu 3M™ H-411/07030(AAD), với lớp đệm ở cổ và nón.

Thiết bị này dùng cho hệ thống cung cấp khí có đai đeo sau lưng và hệ thống mặt nạ cung cấp khí. Sử dụng thiết bị trùm đầu này sẽ gia tăng đáng kể sự thoải mái và người sử dụng có thể dùng chung với kính và facial hair


TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize