Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > 

Chương trình huấn luyện


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Chương trình huấn luyện
Click to Enlarge

Được thiết kế để giúp doanh nghiệp đáp ứng những yêu cầu về bảo vệ hô hấp của OSHA. Nó bao gồm những công cụ và chương trình hỗ trợ công nhân kiểm tra độ khít của mặt nạ vả khẩu trang, vật liệu cho kiểm tra độ khít, phần mềm để lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu của OSHA.


TitleContent TypeFile TypeSize

Product Training - PAPR Air-Mate

Brochure

PDF

927 KB

TitleContent TypeFile TypeSize

Product Training - Compressed Air Filter Reg Panel W-2806

Interactive PDF

PDF

712 KB

Product Training - Filtering Facepiece - Adjustable Strap

Interactive PDF

PDF

223 KB

Product Training - Filtering Facepiece - Three Panel

Interactive PDF

PDF

222 KB

Product Training - Filtering Facepiece - Two Strap

Interactive PDF

PDF

209 KB

Product Training - Full Facepiece 6000 Series

Interactive PDF

PDF

256 KB

Product Training - Full Facepiece 6000 with Dual Airline

Interactive PDF

PDF

1 MB

Product Training - Full Facepiece 6000DIN with GVP

Interactive PDF

PDF

1 MB

Product Training - Full Facepiece 7800S Series

Interactive PDF

PDF

240 KB

Product Training - Half Facepiece 5000 Series

Interactive PDF

PDF

1.35 MB

Product Training - Half Facepiece 6000 Series

Interactive PDF

PDF

253 KB

Product Training - Half Facepiece 6000DD Series

Interactive PDF

PDF

249 KB

Product Training - Half Facepiece 7500 Series

Interactive PDF

PDF

250 KB

Product Training - Hearing Protection

Interactive PDF

PDF

203 KB

Product Training - L-503 Bumpcap with GVP

Interactive PDF

PDF

961 KB

Product Training - L-503 Bumpcap with V-Series

Interactive PDF

PDF

908 KB

Product Training - L-505 Bumpcap with GVP

Interactive PDF

PDF

957 KB

Product Training - L-505 Bumpcap with V-Series

Interactive PDF

PDF

905 KB

Product Training - L-703 Hard Hat with GVP

Interactive PDF

PDF

935 KB

Product Training - L-703 Hard Hat with V-Series

Interactive PDF

PDF

896 KB

Product Training - L-705 Hard Hat with GVP

Interactive PDF

PDF

943 KB

Product Training - L-705 Hard Hat with V-Series

Interactive PDF

PDF

903 KB

Product Training - L-905 Helmet with GVP

Interactive PDF

PDF

935 KB

Product Training - L-905 Helmet with V-Series

Interactive PDF

PDF

880 KB

Product Training - PAPR Breathe Easy Butyl Rubber Hood RBE-57

Interactive PDF

PDF

921 KB

Product Training - PAPR RBE Loose Fit Conversion Kit RBE-HUP

Interactive PDF

PDF

283 KB