Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ cá nhân > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ > Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ 100 và phụ kiện thay thế > 

Mặt nạ hàn 3M Speedglas 100


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Mặt nạ hàn 3M Speedglas 100
Click to Enlarge


Mặt nạ hàn 3M Speedglas(TM) 100 tự động điều chỉnh tối 100S-11, 07-0012-11BL/37231(AAD),

Mặt nạ hàn 3M Speedglas(TM) 100 tự động điều chỉnh tối 100S-11, 07-0012-11BL/37231(AAD),

Mặt nạ hàn Speedglas 100 Black với thiết bị điều chỉnh độ sáng tối tự động 100S-11, lý tưởng cho hàn que, MIG và hầu hết TIG. Sản phẩm cung cấp độ rõ vượt bật. Ấn định độ tối 11 và tầm nhìn 6.05 sq.in. Độ tối khi trạng thái OFF là 3

Mặt nạ hàn 3M Speedglas(TM) 100 tự động điều chỉnh tối 100V 07-0012-31BL/37232(AAD)

Mặt nạ hàn 3M Speedglas(TM) 100 tự động điều chỉnh tối 100V 07-0012-31BL/37232(AAD)

Mặt nạ hàn Speedglas 100 với hệ thống điều chỉnh tự động độ sáng tối 100V lý tưởng đối với hàn que, MIG và hầu hết TIG. Có thể điề chỉnh độ tối từ 8-12 và tầm nhìn 6.05 In vuộng. Ba mức điều chỉnh độ nhạy tùy thuộc vào mức độ hồ quang và chất lượng tròng bảo vệ mắt cao. Độ tối trạng thái OFF là 3.TitleContent TypeFile TypeSize
TitleContent TypeFile TypeSize