Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Product Catalog for Safety Products > Thiết bị bảo vệ hô hấp > Hê thống cung cấp khí > 

Mặt nạ cung cấp khí có hệ thống lọc đeo sau lưng khí Series GVP


Nơi mua hàng
  • Tìm nơi mua hàng các sản phẩm 3M của ngành hàng An Toàn Lao Động tại Việt Nam.

Liên kết nhanh
Mặt nạ cung cấp khí có hệ thống lọc đeo sau lưng khí Series GVP
Click to Enlarge

Cung cấp mức độ bảo vệ cao và hiệu suất vượt trội. Các hệ thống này có sẵn với nón bảo hộ, thiết bị trùm đầu, tấm phủ đầu, thiết bị che mặt nhỏ và rộng.


TitleContent TypeFile TypeSize

3M GVP PAPR Product Matrix

Technical Information

PDF

732 KB

GVP Series Belt-Mounted PAPR Assembly User

Instruction Sheet

PDF

2.42 MB

TitleContent TypeFile TypeSize