Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
3M™ Speedglas™ Shields

Mặt nạ hàn 3M™ Speedglas™ - Bảo vệ công nhân hàn trong điều kiện thoải mái


Mặt nạ hàn Speedglas™ 100 cho công nhân hàn Mặt nạ hàn Speedglas™ 9100, giải pháp bảo vệ tối ưu và thoải mái khi sử dụng Mặt nạ hàn Speedglas™ SL, mặt nạ hàn nhẹ nhất Mặt nạ hàn Speedglas™  9000 Mặt nạ hàn Speedglas™ 9000 với  mặt nạ Adflo™ mát hơn, sạch hơn và thoải mái hơn

Mặt nạ hàn Speedglas™ 100 cho công nhân hàn

Mặt nạ hàn Speedglas™ 9100, giải pháp bảo vệ tối ưu và thoải mái khi sử dụng

Mặt nạ hàn Speedglas™ SL, mặt nạ hàn nhẹ nhất

Mặt nạ hàn Speedglas™ 9000

Mặt nạ hàn Speedglas™ 9000 với mặt nạ Adflo™ mát hơn, sạch hơn và thoải mái hơn

Xem tất cả các sản phẩm hàn 3M™ Speedglas™...

Mặt nạ hàn 3M™ Speedglas™ 100 và 9100 có nón bảo hộ

Chúng tôi xin được thông báo một số điều thú vị mới trong danh mục sản phẩm hàn, bao gồm cả sự ra mắt của mặt nạ hàn Speedglas mới 100 và 9100 có nón bảo hộ. Xem chi tiết tại đây.

ADF Selection Guide [PDF 2.2 MB]   |  Welding Hazards Brochure [PDF 4 MB]

Posted 2010-04-26

Styles to Envy!

Mặt nạ hàn mới Speedglas™ 100 cung cấp các thiết kế độc đáo, hiệu quả sử dụng cao, và có giá hợp lý.

Press Release [31 KB]    |   [420 KB]

Posted 2009-02-11

Speedglas ™ 9100 Hàn mũ bảo hiểm và tự động tối lọc, một thế hệ mới của bảo vệ hàn Speedglas.

Một kỷ nguyên mới tạo sự thoải mái cho mặt nạ hàn

Mặt nạ hàn Speedglas™ 9100 tự động điều chĩnh độ tối, một phát minh mới bảo vệ người sử dụng trong công nghiệp hàn.

Press Release [PDF 20 KB]   |   Brochure [PDF 1.4 MB]   |   Flyer [PDF 430 KB]

Posted 2009-02-11

Speedglas 9100 Videos

Speedglas™ Warranty

Download Screensaver - Speedglas™ 9100 Auto-Darkening Filter Welding Helmet

SS9100 Screen Savers Opt-in to receive our new
3M™ Speedglas™ 9100 Welding
Helmet screen saver!


To receive your free screen saver, please answer a few questions.
* indicates required field.

*First Name
*Last Name
*Company Name
*Company Address
*Company City
*Company State
*Company Zip Code
*Email Address
*Retype Email Address
What brand of welding helmet do you use today?
Does your helmet utilize an auto-darkening filter? Yes No
Does your helmet have graphics? Yes No
What type of welding do you perform (MIG, Stick, TIG, etc.)?
When welding, do you wear any type of respirator or dust mask? Yes No
What industry do you work in?
Would you like to receive emails regarding new welding products or promotions? Yes No


Nơi mua hàng
Liên kết nhanh
Related Links