Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

 Scotch-Brite

Địa điểm bán sản phẩm

Sản phẩm Scotch-Brite™ hiện diện ở tất cả siêu thị trên toàn quốc và một số chợ lớn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh,bao gồm:

Trung Tâm Thương Mại Metro Chuỗi Cửa Hàng Shop & Go Hệ Thống  Siêu Thị Co.opMart
Hệ Thống Siêu Thị Citimart Hệ Thống Siêu Thị Lotte Mart
Hệ Thống Siêu Thị Big C Hệ Thống Siêu Thị Maximark Hệ-Thống-Siêu-Thị-Vinatext
3M & Scotch-Brite là thương hiệu của tập đoàn 3M Hoa Kỳ

© 3M 2017. All Rights Reserved.3M Logo