Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Upotreba Vašeg stetoskopa


Vaš 3M™ Littmann® stetoskop će Vam verno služiti mnoge godine, posebno ukoliko budete poštovali sledeće savete za negu i održavanje.
 
Opšta nega
Vaš Littmann stetoskop je koncipiran tako, da Vas godinama verno služi. Redovno čišćenje stetoskopa osigurava optimalne akustičke performanse. Za više informacije pogledajte Nega i održavanje.
 
 
Optimalna akustika
Ukoliko vam se čini da imate problema sa akustikom Vašeg stetoskopa, probajte sledeće:
 
Pravilno postavljanje slušalica (jarma) sa naušnicama: Littmann stetoskopi imaju gornji metalni deo koji se završava naušnicama, dizajniran tako da se nosi pod anatomski ispravnim uglom, orijentisan prema ušnim kanalima korisnika. Pre nego što postavite naušnice u uši, postavite stetoskop ispred sebe tako da su naušnice u smeru od Vas (slika A). Kada su naušnice u ušima, treba ih usmeriti unapred (slika B). Slušni kanali se razlikuju kod različitih osoba. Ukoliko ni nakon postavljanja naušnica u pravilan položaj one ne leže udobno i akustika se ne poboljšava, podesite svaku naušnicu pojedinačno tako da Vam udobno leže. Nepravilno nošenje stetoskopa može da dovede do loše akustike, a u nekim slučajevima i do potpunog blokiranja zvuka (slika C).
Pravilno prileganje naušnica: Za postizanje optimalne akustike veoma je važno koristiti naušnice pravilne veličine. To posebno važi za meke naušnice. Ukoliko su meke naušnice isuviše velike za korisnika, njihov pritisak na vrh uveta može da izazove pogoršanje akustike. Ovo takođe može da se dogodi i ukoliko su naušnice premale. Nalaženje pravilne veličine naušnica ima za rezultat i najbolje akustičke performanse.
Mehaničke prepreke: Ukoliko stetoskop obično nosite u džepu, ili ga ne čistite redovno, moguće je da će nečistoća ometati protok zvuka. Redovna nega i čišćenje će to sprečiti.
Proverite izolaciju: Stetoskopi zavise od dobre izolacije, kako bi bili u stanju da omoguće dobru auskultaciju i uspešno prenesu zvuke od tela pacijenta do uva korisnika. Labavi delovi glave stetoskopa ili creva, kao i naprsnuto crevo mogu da spreče uspešan protok zvuka.
Indeksiranje dijafragme: Ukoliko koristi stetoskop sa dvostranom dijafragmom, korisnik treba da ima na umu koju stranu glave trenuntno koristi. Ukoliko koristi jednu stranu (npr. dijafragmu), druga će biti deaktivirana i obrnuto.
 
Ukoliko i dalje ne budete u mogućnosti da pravilno čujete, pozovite naše predstavništvo u Beogradu na telefon 011/313 25 50 ili nas kontaktirajte.
Proper Insertion
Slika A
Pravilno postavljanje
Correct Positioning
Slika B
Pravilno pozicioniranje
Incorrect Positioning
Slika C
Nepravilno pozicioniranje

Use of Your Stethoscope