Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Auskultacione tehnike


Evo nekoliko preporuka za pravilnu auskultaciju: 
 
1. Tiha, dobro osvetljena i topla prostorija. [To eliminiše spoljašnju buku i olakšava pregled srca.] 

2. Propisno svučen pacijent. [Omogućava pravilno postavljanje stetoskopa na grudi.]

3. Mogućnost pregleda pacijenta u ležećem i sedećem položaju, kao i u položaju sa leve strane (vidi dijagram A). [Različiti zvuci, a posebno oni patološki, se poljavljuju pri određenom položaju tela.] 

4. Mogućnost pregleda pacijenta sa prave strane. [Smanjuje mogućnost obrazovanja dodatnih zvukova koji nastaju dodirom creva sa različitim predmetima.]

5. Stetoskop sa zvonom i dijafragmom ili sa mogućnošću rada u dva režima - kao zvono i dijafragma. [Zvono pri lakom pritisku na grudi, može da registruje niskofrekvetne zvuke. Pri jačem pritisku, tako da ostane otisak, dijafragma registruje visokofrekventne zvuke.] 

6. Redosled auskultacije (vidi dijagram B). Potrebno je preslušati najmanje četiri zone, koristeći prvo dijafragmu, a zatim zvono: 

a. Leva spoljašnja ivica grudne kosti u nivou četvrtog međurebarnog prostora. U ovoj zoni se najbolje čuju tonovi poreklom od trikuspidnog ušća i desnog srca uopšte. 
 
b. Peti međurebarni prostor u nivou srednje klavikularne linije - predeo srčanog vrha. U ovoj zoni se najbolje čuju tonovi poreklom od mitralnog ušća i levog srca uopšte. 

Techniques of Auscultation: different positions Diagram A


Techniques of Auscultation: a sequence of auscultation Diagram B

c. Drugi međurebarni prostor desno od grudne kosti - predeo baze srca. U ovoj zoni se najbolje čuju tonovi poreklom od aortnog ušća. 
 
d. Drugi međurebarni prostor levo od grudne kosti - predeo baze srca. U ovoj zoni se najbolje čuju tonovi poreklom od pulmonalnog ušća. 
 
7. Sposobnost selektivnog slušanja. [Posvetiti pažnju samo jednom izolovanom zvuku. Kada se osluškuju sistolni tonovi i šumovi, ne obraćati pažnju na dijastolne zvuke.] 
 
Gorepomenuti redosled je samo jedan od niza mogućih. Najvažnije je da se auskultacija četiri pomenute oblasti obavi propisno, i da se u svakoj od njih poslušaju kako niskofrekventni, tako i visokofrekventni zvuci.
Techniques of Auscultation