Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Izbor pravog proizvoda za rad


Za svaki posao u autolakirnici postoji i odgovarajuće sredstvo lične zaštite; pogledajte obiman asortiman Priručnik za bezbednost (pdf, 1,017kb)


Suvo brušenje i brušenje

Opasnost Udisanje prašine (i ostalih finih čestica) Oštećenje oka od letećih čestica Buka
Preporučena LZS Respirator za čestice Naočare otporne na udar čestica (za mašinsku upotrebu) Naočare (ručno brušenje) Oprema za zaštitu sluha
Predloženi proizvod Preklopni/sklopivi FFP2 respirator za jednokratnu upotrebu (06923)
FFP2 respirator za jednokratnu upotrebu u obliku šolje (06922)
Premium linija naočara (02790) Klasik linija naočara (02720)
Komforna linija naočara (02740)
Čepići za uši sa elastičnom trakom (01310)
Čepići za uši za jednokratnu upotrebu (01100)
Čepići za uši za višekratnu upotrebu (01261)
Antifoni visokog komfora (01440)
Neodgovarajuća LZS Maske za prašinu Naočare sa acetatnim sočivom (02790A)    

Zavarivanje

Opasnost Udisanje metalnih isparenja pri zavarivanju i ozonski gas Oštećenje oka od UV/IR svetlosti
Korisna LZS Respirator za čestice sa slojem aktivnog ugljenika Štit za zavarivanje
Predloženi proizvodi 3M Respirator za zavarivačke radove (06920) Speedglass™ SL štit za zavarivanje (701120)
Neodgovarajuća LZS Maska za prašinu  

Prskanje boje

Opasnost Udisanje izocijanata nađenih u 2K bojama
Korisna LZS Apart sa dovodom vazduha
Predloženi proizvodi 3M™ Visionair Sistem za napajanje vazduhom sa vizirom
Puna maska serije 6000 sa 06971 sistemom za dovod vazduha
7500 Serija polumaski sa 06971 sistemom za dovod vazduha (mora da se nosi za zaštitom za oči npr.naočare)
Premium linija naočara (02790) Acetatna sočiva
Neodgovarajuća LZS Respirator za čestice (npr. 06922)
Respirator za gas i paru (npr. 06941)
Maska sa filterima ( npr. 6000 Serija punih maski sa kertridž filterima)

Mešanje boja (gde nema dovoljno ventilacije)

Opasnost Udisanje isparenja razređivača Iritacija oka od para i hemijskih kapljica
Preporučena LZS Respirator za čestice, gas i pare Hemijski otporne naočare
Predloženi proizvodi Održavanje respiratora koji ne mora da se čisti/održava (06941-FFA1P2, 06942 - FFAP3) Premijum linija naočara (02790A) acetatna sočiva
Neodgovarajuća LZS    

Lepkovi, premazi i zaptivači

Opasnost Inhalacija para (niska koncentracija) i neprijatan nivo pare** Udisanje para i magle (viša koncentracija) Iritacija oka od para i hemijskih kapljica
Korisna LZS Čestični respirator za zaštitu od neprijatnog mirisa Respirator za čestice, gas i paru Hemijski otporne naočare
Predloženi proizvodi Jednokratni specijalni respirator (09914 valjkastog oblika)
Jednokratni specijalni respirator (06998 sa ventilom)
Održavanje respiratora koji ne mora da se čisti/održava (06941-FFA1P2, 06942 - FFAP3) Premijum linija zaštitnih naočara (02790A) Acetatna sočiva
Neodgovarajuća LZS Respirator za čestice za jednokratnu upotrebu (npr.06923)    

Poliranje

Opasnost Udisanje prašine
Preporučena LZS Respirator za čestice
Predloženi proizvod Sklopivi FFP2 respirator za jednokratnu upotrebu (06923)
FFP2 respirator za jednokratnu upotrebu u obliku šolje (06922)
Neodgovarajuća LZS

* Ovaj kratak pregled napravljen je da pomogne fokusiranju na odgovarajuće proizvode u 3M asortimanu za razne aplikacije i opasnosti.

** Nivo neprijatnosti = ispod granica izloženosti na radnom mestu

Vodič za lična zaštitna sredstva za autolakirnice (pdf, 1,237kb)