Skoči na Osnovna navigacija Skoči na navigacijo strani Nazaj na glavno vsebino All 3M.com Site Map

Pravila o varovanju zasebnosti na internetu

Družba 3M

Globalna 3M-ova pravila o varovanju zasebnosti na internetu

3M spoštuje vašo pravico do zasebnosti. Ta pravila povzemajo, katere osebne identifikacijske podatke lahko zbiramo in kako le-te lahko uporabimo. Poleg tega ta pravila vsebujejo tudi popis drugih pomembnih podrocij, ki se navezujejo na varovanje vaše zasebnosti.

VsebinaGlobalna 3M-ova pravila o varovanju zasebnosti na internetu

3M-ovo pravilo je spoštovanje veljavne zakonodaje, ki ureja podrocje zasebnosti in varstva osebnih podatkov. K temu smo se zavezali zaradi pomembnosti, ki jo za nas predstavlja pridobitev in ohranitev zaupanja naših zaposlenih, naših strank, poslovnih partnerjev in drugih, ki z nami delijo svoje osebne podatke.

Ta globalna pravila o varovanju zasebnosti na internetu (v nadaljnjem besedilu 'Pravila') opisujejo, kako 3M šciti vašo zasebnost po pridobitvi vaših osebnih podatkov na 3M-ovih internetnih straneh. V Pravilih izraz 'osebni podatek' pomeni podatek, ki vas osebno identificira, bodisi samostojno, bodisi skupaj z drugimi podatki, s katerimi razpolagamo.

Pravila na splošno veljajo za vse internetne strani, s katerimi upravlja 3M sam ali kdo drug v imenu 3M-a in njegove poslovne enote po vsem svetu (v nadaljnjem besedilu '3M-ova internetna stran').

Na vrh

Izjave o varovanju zasebnosti na spletu

Ceprav Pravila na splošno veljajo za vse 3M-ove internetne strani, ima vsaka izmed le-teh drugacen namen in drugacne znacilnosti. V kolikor so v povezavi z doloceno 3M-ovo internetno stranjo potrebna dodatna ali drugacna razkritja, bomo v zvezi s tem zagotovili dodatne informacije na sami internetni strani ali v posebni internetni izjavi o varovanju zasebnosti ('Internetna izjava o varovanju zasebnosti'), objavljeni na tej strani. Vsako posamezno razkritje ali Izjava o varovanju zasebnosti dopolnjuje in spreminja ta Pravila, vendar le glede 3M-ove internetne strani, na kateri je objavljena.

Na vrh

Vaše soglasje

Z uporabo 3M-ove internetne strani ali s posredovanjem osebnih podatkov, tudi podajate vaše soglasje k zbiranju, uporabi in razkritju vaših osebnih podatkov, kot je to opisano v Pravilih in v katerikoli izmed izjav o varovanju zasebnosti ali v izjavi o varovanju zasebnosti v doloceni državi.

V kolikor ne soglašate z zbiranjem, uporabo in razkritjem vaših osebnih podatkov, kot je to opisano v Pravilih (in v katerikoli izmed izjav o varovanju zasebnosti ali v izjavi o varovanju zasebnosti v doloceni državi), ne uporabljajte 3M-ovih internetnih strani.

Na vrh

Omejitve zbiranja, uporabe in razkritja osebnih podatkov

V skladu z zakonskimi zahtevami bo 3M ob vsakem zbiranju osebnih podatkov:

     • posredoval pravocasno in ustrezno obvestilo o ravnanju z zbranimi podatki;

     • zbral, uporabil, razkril in posredoval vaše osebne podatke samo z vašim izrecnim ali konkludentnim soglasjem, v odvisnosti od narave vaših osebnih podatkov, zakonskih zahtev in drugih dejavnikov;

     • zbral vaše osebne podatke samo za dolocene in casovno omejene namene. Zbiramo le podatke, ki ustrezajo namenu, zaradi katerega se zbirajo in ki tega namena ne presegajo;

     • obdelal vaše osebne podatke na nacin, skladen z zacetnim namenom zbiranja le-teh ali v katerega ste naknadno privolili;

     • storil vse, kar je z ekonomskega stališca moc razumno pricakovati, z namenom zagotovitve zanesljivosti vaših podatkov za predhodno dolocene namene. Vaši podatki bodo tocni, popolni in kjer je to pomembno, ažurirani.

     • ne bo uporabljal vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja brez možnosti, da to odklonite in

     • poskrbel za primerne ukrepe, bodisi na podlagi pogodbe ali kako drugace, za zagotovitev ustrezne zašcite osebnih podatkov, ki se razkrijejo tretji osebi ali posredujejo v drugo državo, vkljucno s prenosi podatkov znotraj 3M-a.

Na vrh

Podatki, pridobljeni na 3M-ovih internetnih straneh in njihova dovoljena uporaba

Ko dostopate na in uporabljate 3M-ovo internetno stran, lahko podatke o vas zberemo na tri nacine:

      1. Podatke nam pošlje vaš internetni brskalnik

3M zbira podatke, ki nam jih avtomaticno pošlje vaš internetni brskalnik. Ti podatki ponavadi vkljucujejo IP naslov vašega ponudnika internetnih storitev, ime vašega operacijskega sistema (kot npr. Macintosh® ali Windows®) ter ime in verzijo vašega brskalnika (kot npr. Internet Explorer® ali Netscape® ). Katere podatke prejmemo, je odvisno od nastavitev vašega brskalnika. Prosimo, da preverite vaš brskalnik, ce želite izvedeti, katere podatke vaš brskalnik pošilja oziroma kako lahko te nastavitve spremenite.

Podatki, ki jih pošilja vaš brskalnik, ne identificirajo vas osebno. Te podatke uporabimo za oblikovanje statistike, ki nam omogoca izboljšavo naših strani ter povecanje njihove kompatibilnosti s tehnologijo, ki jo uporabljajo naši internetni obiskovalci.

      2. Podatke zberemo s pomocjo namestitve 'piškotka' na vaš racunalnik

3M lahko pridobi podatke o vas z namestitvijo oznacevalca ('tag') na vaš trdi disk. Ta oznacevalec je poznan pod imenom 'piškotek'.

Vse 3M-ove internetne strani uporabljajo zacasne piškotke ('session cookie'). Zacasni piškotek se uporablja za oznacitev vašega racunalnika z racunalniško oblikovanim unikatnim oznacevalcem, ko obišcete našo internetno stran. Zacasni piškotek vas ne identificira osebno in se izbriše po tem, ko izkljucite brskalnik. Zacasne piškotke uporabljamo zaradi zbiranja statisticnih podatkov o tem, kako obiskovalci uporabljajo naše internetne strani - katere strani obiskujejo, katere povezave uporabljajo in kako dolgo se zadržijo na vsaki strani. Zaradi boljšega poznavanja interesov obiskovalcev in potrebe po izboljšanju vsebin in funkcionalnosti naših strani, te podatke (poznane kot 'clickstream data') statisticno obdelamo.

Nekatere 3M-ove internetne strani uporabljajo tudi trajne piškotke ('persistent cookies'). Ti piškotki se ne izbrišejo ko izkljucite brskalnik, ampak se shranijo na vašem racunalniku in jih je potrebno rocno izbrisati. S tem, ko vaš racunalnik oznacimo z unikatnim oznacevalcem, lahko ustvarimo podatkovne baze o vaših prejšnjih izbirah in preferencah in v primerih, ko je potrebno ponovno zbrati izbire ali preference, le-te lahko pridobimo avtomaticno, s cimer vam prihranimo cas in trud. Ce se na primer po tem, ko ste že opravili en nakup, odlocite za ponoven nakup, je vaš naslov, na katerega želite prejeti pošiljko, potrebno le še potrditi. Ce 3M-ova internetna stran uporablja trajni piškotek, vas bomo o tem obvestili v Izjavi o varovanju zasebnosti, ki se nahaja na takšni strani.

V kolikor piškotkov ne želite prejemati, lahko svoj brskalnik nastavite tako, da piškotke zavraca ali pa da vas obvesti o tem, da je bil piškotek namešcen na vaš racunalnik. Ceprav vam za brskanje po 3M-ovih internetnih straneh ni potrebno sprejeti piškotkov, vam zaradi tega mogoce ne bo omogocena uporaba vseh možnosti, ki jih ponuja internetna stran, ce bo vaš brskalnik zavrnil naš piškotek.

      3. Podatke nam zagotovite sami zavestno in prostovoljno

3M zbira podatke, ki nam jih vi sami zavestno in prostovoljno zaupate, ko uporabljate 3M-ove internetne strani, kot npr. podatke, ki jih navedete ob prijavi za prejemanje elektronskih sporocil, ko izpolnite anketo, ko nam pošljete vprašanje ali ko nam pošljete svoje mnenje. V mnogih primerih bodo ti podatki osebne narave.

3M te podatke uporablja za namene, zaradi katerih ste nam jih posredovali. Ce nam na primer posredujete vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli ob prijavi za sprejemanje elektronskih sporocil, le-tega uporabljamo za pošiljanje sporocil, ki ste jih zahtevali.

Podatke, ki jih zberemo na 3M-ovih internetnih straneh, lahko uporabimo tudi za razlicne poslovne namene, kot so storitve za stranke, preprecevanje prevar, tržne raziskave, izpopolnjevanje naših izdelkov in storitev ter posredovanje informacij in ponudb (vam in vaši družbi), za katere verjamemo, da bi vas zanimale. Lahko pa tudi odstranimo vse osebne identifikacijske informacije in za historicne, statisticne ali znanstvene namene uporabimo le preostale informacije.

Veliko 3M-ovih internetnih strani dopušca odlocanje o uporabi vaših osebnih podatkov. V vecini primerov vas o vaši odlocitvi povprašamo na strani, kjer ste navedli svoje osebne podatke.


Na vrh

Posredovanje osebnih podatkov

3M ne bo prodal osebnih podatkov, zbranih na svojih internetnih straneh posrednikom seznamov naslovov ('mailing list brokers'), brez vaše izrecne privolitve.

3M lahko vaše osebne podatke posreduje drugim 3M-ovim enotam. V takšnem primeru druge 3M-ove enote te podatke lahko uporabljajo le na nacin, ki je skladen s primarnim namenom zbiranja teh podatkov (ali s katerim ste se naknadno strinjali) in samo kot je dovoljeno s temi Pravili ali katerokoli izmed izjav o varovanju zasebnosti ali v izjavi o varovanju zasebnosti v doloceni državi in v skladu z zakonom, ki ureja podrocje varovanja zasebnosti in varovanja podatkov.

3M lahko vaše osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, ki za 3M opravljajo podporne storitve. Tretje osebe te podatke uporabijo le v primeru, ce je to potrebno za izvedbo storitev v našem imenu, opravo katerih smo pri njih narocili in jih morajo obravnavati kot strogo zaupne.

V nekaterih primerih lahko 3M vaše osebne podatke posreduje tudi našim poslovnim partnerjem, s katerimi sodelujemo z namenom zagotavljanja produktov in storitev našim strankam. V takih primerih bomo zahtevali od poslovnih partnerjev, da uporabljajo posredovane osebne podatke le na nacin, ki je skladen z namenom zbiranja teh podatkov (ali s katerim ste se naknadno strinjali) in na nacin, dovoljen s Pravili, izjavami o varovanju zasebnosti ali v izjavi o varovanju zasebnosti v doloceni državi ter vsemi zakoni, ki urejajo podrocje zasebnosti in varovanja podatkov.

V redkih primerih lahko 3M vaše podatke deli z ali posreduje tudi tretjim osebam. Na primer, (i) ce ste to sami zahtevali, (ii) ce to nalagajo zakonske dolocbe ali sodna odlocba, (iii) ce je potrebno raziskati kaznivo dejanje, kot npr. krajo identitete, (iv) v povezavi s prodajo, nakupom, združitvijo, reorganizacijo, likvidacijo ali razdružitvijo 3M-a ali 3M-ove poslovne enote in (v) v podobnih okolišcinah. V primeru nastopa takšnih okolišcin, bomo sprejeli ustrezne ukrepe za zašcito vaših osebnih podatkov.

Mnoge izmed 3M-ovih internetnih strani vam omogocajo izbiro med razkritjem in/ali prenosom vaših osebnih podatkov. V vecini primerov vas opozorimo, da vašo izbiro oznacite v casu, ko ste na strani, na kateri posredujete vaše osebne podatke.  

Na vrh

Varnost osebnih podatkov

Vaši osebni podatki bodo shranjeni v 3M-ovih podatkovnih bazah ali bazah, ki jih vzdržujejo naši podizvajalci. Vecina podatkovnih baz je shranjenih na strežnikih, namešcenih v ZDA. Ustrezno in v skladu z nacionalno zakonodajo boste obvešceni, ce bodo vaši osebni podatki preneseni izven ozemlja vaše države.

3M sprejema vse razumne zašcitne ukrepe za varovanje zaupnosti, varnosti in integritete vaših osebnih podatkov, kot na primer z uporabo SSL ('secure socket layer') tehnologije za prenos osebnih podatkov preko spleta. Ceprav uporabljamo varnostne ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nepooblašcenim razkritjem, zlorabo ali spremembo, kakor je to obicajno za vse racunalniške mreže, povezane s spletom, vam ne moremo zagotoviti varnosti podatkov, ki jih posredujete preko spleta in ne odgovarjamo za kršitve varnosti, katerih ne moremo prepreciti z razumnimi ukrepi.

Na vrh

Povezave do internetnih povezav tretjih oseb

3M-ove internetne strani lahko vsebujejo povezave do internetnih strani, s katerimi ne upravlja 3M. Te povezave so namešcene kot storitev in ne predvidevajo nikakršnega zaznamka vaših aktivnosti pri njihovih upravljavcih, niti kakršnekoli povezave z njihovimi upravljavci. 3M teh stani ne preverja in ni odgovoren za njihovo vsebino, varnost ali njihov nacin zašcite zasebnosti. Zaradi tega vam priporocamo, da pregledati nacin varovanja zasebnosti, kakor je objavljen na straneh, ki jih obišcete, še preden jih pricnete uporabljati ali še preden posredujete svoje osebne podatke.

Na vrh

Dostop do osebnih podatkov

Osebne informacije, ki nam jih posredujte preko 3M-ovih spletnih strani z uporabo povratnega mehanizma namešcenega na doloceni 3M-ovi internetni strani povezavo do povratne informacije ali s tem ko nam pišete na naslov: 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St.paul, MN 55144-1000, lahko pregledate, popravite ali posodobite.

Na vrh

Ohranitev osebnih podatkov

3M ohrani osebne podatke, zbrane preko spletnih strani, bodisi tako dolgo, kot je potrebno, da vam zagotovimo narocene storitve, proizvode in informacije, bodisi tako dolgo, kot je dovoljeno z zakonom, ki ureja to podrocje.

Na vrh

Otroci in starši

3M-ove internetne strani primarno niso namenjene uporabnikom mlajšim od 13 let. Na svojih internetnih straneh 3M zavedno ne pridobiva (ali poskuša pridobiti) osebnih podatkov od ali o otrocih namerno, razen ce je to dovoljeno z ustreznim zakonom. V kolikor je vaš otrok posredoval osebne podatke in želite, da se le-ti zbrišejo iz naših baz, lahko to storite preko povezave do povratne informacije, ki se nahaja na dolo?eni 3M-ovi internetni strani ali nam pišete na naslov 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

Na vrh

Vprašanja o Pravilih in naših izjavah o varovanju osebnih podatkov

Ce imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s Pravili ali izjavami o varovanju zasebnosti ali izjavami o varovanju zasebnosti v doloceni državi ali v zvezi z našo uporabo vaših osebnih podatkov, se prosimo obrnite na nas s klikom na povezave do povratne informacije ali nam pišite na naslov: 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

Na vrh

Spremembe Pravil in naših izjav o varovanju osebnih podatkov

3M si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni Pravila brez predhodnega obvestila, z objavo novih in popravljenih Pravil na 3M-ovih internetnih straneh. 3M si obenem pridržuje tudi pravico, da kadarkoli spremeni izjave o varovanju zasebnosti ali v izjavi o varovanju zasebnosti v doloceni državi brez predhodnega obvestila, z objavo sprememb na 3M-ovih internetnih straneh. Ce pride do spremembe Pravil ali katerekoli izjave o varovanju zasebnosti, se bodo spremembe nanašale le na osebne podatke, ki jih bomo zbrali po objavi spremenjenih Pravil ali izjav na relevantni 3M-ovi internetni strani.

Na vrh

Pravilnik je bil na zadnje revidiran 15. marca 2005.