3M na tej strani uporablja piškotke Podrobnejše informacije o piškotkih in njihovi uporabi lahko najdete v Pravilniku o zasebnosti Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite s klikom na povezavo "Ponastavi preference za piškotke" na dnu te strani.

S klikom na gumb "Sprejmi in nadaljuj" potrjujete, da se strinjate z uporabo piškotkov na vašem računalniku.

Sprejemi in nadaljuj

Skoči na Osnovna navigacija Skoči na navigacijo strani Nazaj na glavno vsebino All 3M.com Site Map

Pomembne pravne informacije

Družba 3M

Na tej strani:

Pred uporabo te internetne strani pazljivo preberite pogoje uporabe. Vaš dostop do internetne strani in uporaba le-te je pogojena z vašim popolnim sprejemanjem teh pogojev in ravnanju v skladu z njimi. Če pogojev ne sprejemate, takoj zapustite internetno stran in v prihodnje ne uporabljajte nobenih vsebin, ki ste jih pridobili na internetnih straneh.

 1. Avtorske pravice in uporaba vsebin Avtorske in druge pravice na vsebinah te internetne strani, so last 3M-a in/ali njegovih hčerinskih družb po vsem svetu. Vsebino internetne strani lahko gledate, kopirate in shranjujete le za interno rabo, pod pogojem, da 1) ohranite vas obvestila, vsebovana v originalnih materialih, 2) slike uporabljate le skupaj z besedilom, ki se nanaša na te slike in 3) da vključite naslednje sporočilo v zvezi z avtorskimi pravicami:

  © 3M. Vse pravice pridržane.

  Brez posebnega pisnega 3M-ovega dovoljenja nadaljnja objava ali komercialna uporaba internetnih strani ni dopustna.

  Posameznih delov 3M-ovih internetnih strani ne smete uporabljati kot del druge internetne strani, niti v obliki internetne povezave, niti na kakršenkoli drug način. Ta internetna stran in njene vsebine ne smejo biti uporabljene za oblikovanje kakršnekoli podatkovne baze, niti ne smejo biti (deloma ali v celoti) shranjene v podatkovne baze, do katere imate dostop vi ali katerakoli tretja oseba, niti ni dovoljeno razširjati podatkovnih baz, ki bi vsebovale del ali celoto internetnih strani.
 2. Uporaba drugih izrazov in obvestil. Za poslovne transakcije ali promocije, ki jih izvaja 3M preko teh internetnih strani, se bodo uporabljali dodatni pogoji in določbe. Dodatni pogoji bodo veljali tudi pri oglasnih storitvah, klepetalnicah in/ali drugih sporočilih oziroma komunikacijskih storitvah, ponujenih preko teh internetnih strani. Nobeno izmed določil oziroma pravil iz te strani, ki vsebuje pravne informacije, ne spreminja vsebine dogovora, ki trenutno velja med vami in 3M-om.

  Kljub temu, da so pogoji uporabe predvideni za vse vsebine, ki se nahajajo pod naslovom 3m.com, lahko internetna stran vsebuje tudi druga lastniška obvestila in pogoje uporabe, ki jih je ravno tako potrebno spoštovati, saj se nanašajo na posamezne dele internetne strani in so le-temu namenjeni. Določeni deli internetne strani so namenjeni za obiskovalce določenih držav, kakor je to tudi izrecno navedeno v uvodni informaciji na relevantni internetni strani (na primer, "3M United States", "3M United Kingdom", "3M Australia"). Pogoji za uporabo strani, namenjenih določenim državam, se lahko razlikujejo in so dostopni s 3M-ove internetne strani za to državo. 3M lahko kadarkoli prekliče ali spremeni katerokoli izmed pravic, navedenih v teh pravnih informacijah, s spremembo le-teh.
 3. Ostale pravice intelektualne lastnine Prosimo da upoštevate, da je vsak izdelek, postopek ali tehnologija, opisana na spletnih straneh, lahko predmet 3M-ovih drugih pravic intelektualne lastnine in niso licencirani na teh straneh. 3M, 3M-ov logo, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard, Thinsulate in večina ostalih blagovnih znamk na teh internetnih straneh so svetovno priznane ali registrirane blagovne znamke 3M-a. Blagovne znamke drugih subjektov so označene, kjerkoli je to mogoče in jih 3M tudi priznava.

 4. Uporabniki vlade ZDA Uporaba, kopiranje ali razkritje s strani vlade ZDA, je omejeno v DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) in FAR 52.227-19 ali v kateremkoli drugem relevantnem kasnejšemu predpisu.
 5. Omejitev odgovornosti

  INFORMACIJE, VSEBOVANE NA TEH SPLETNIH STRANEH, SO VAM NA RAZPOLAGO LE V OBLIKI, V KAKRŠNI SO IN SO NAMENJENE LE VAŠEMU INTERNEMU INFORMIRANJU, BREZ KAKRŠNIKOLI ZAGOTOVIL IN JAMSTEV GLEDE NATANČNOSTI ALI POPOLNOSTI TEH INFORMACIJ ALI KAKRŠNIHKOLI DRUGIH ZAKONSKO PREDVIDENIH ZAGOTOVIL IN JAMSTEV, VKLJUČNO Z JAMSTVOM KVALITETE, UPORABNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČENO VRSTO UPORABE ALI NEPRAVILNOSTI. 3M V NOBENEM PRIMERU NIKOMUR NE ODGOVARJA ZA POSREDNO, NEPOSREDNO, SLUČAJNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ZARADI UPORABE TEH INTERNETNIH STRANI ALI ZARADI ZANAŠANJA NA KATEROKOLI INFORMACIJO ALI VSEBINO, DO KATERE JE MOGOČE PRITI PREKO TEH INTERNETNIH STRANI ALI PREKO KATEREKOLI DRUGE INTERNETNE POVEZAVE, VKLJUČNO (VENDAR NE OMEJENO NA) Z ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, PREKINITVE POSLOVANJA, IZGUBE PODATKOV IN SICER TUDI V PRIMERU, ČE JE BIL 3M IZRECNO OPOZORJEN NA MOŽNOST ŠKODNIH POSLEDIC. OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA DO NAJVEČJEGA MOŽNEGA ZAKONSKO DOPUSTNEGA OBSEGA. V PRIMERU ZAKONODAJ, KI NE DOPUŠČAJO IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA ZAKONSKO DOLOČENA ZAGOTOVILA IN JAMSTVA, SE ZGORNJE OMEJITVE NE UPORABLJAJO.

  Vsebine, objavljene na tej internetni strani lahko vsebujejo tehnične nepravilnosti in tiskarske napake, zaradi česar se lahko informacije brez obvestila spremenijo, posodobijo ali izbrišejo. 3M lahko kadarkoli izboljša ali spremeni proizvode in/ali programe, opisane na teh internetnih straneh. 3M ne zagotavlja, da bodo te internetne strani delovale brezhibno in neprekinjeno ali da bodo napake popravljene. 3M ne zagotavlja, da so te internetne strani kompatibilne z vašo računalniško opremo ali da se na teh internetnih straneh ali strežniku ne nahajajo napake, virusi, črvi ali Trojanski konj in 3M ne odgovarja za nobeno škodo, ki jo lahko utrpite kot posledico takšnih škodljivih pojavov.

  Poleg tega 3M ne daje nikakršnih zagotovil ali jamstev o drugih internetnih straneh, katere nameravate obiskati preko teh internetnih strani. Povezave do drugih strani so zagotovljene s strani 3M-a izključno zaradi vašega lažjega dostopanja in nikakor ne velja domneva, da 3M te druge internetne strani ali njihove vsebine podpira.
 6. Posredovanje informacij 3M-u. Prosimo vas, da pregledate naša Pravila o varovanju zasebnosti glede splošnih informacij. 3M preko teh internetnih strani ne želi od vas prejemati nikakršnih zaupnih ali lastniških informacij, razen če imate s 3M-om sklenjen pisen dogovor o posredovanju takih informacij. Vsaka druga informacija, ki jo 3M prejme preko teh internetnih strani in ki se skladno s Pravili ne šteje za podatek, ki bi vas osebno identificiral, se šteje za NEZAUPNO INFORMACIJO. S POSREDOVANJEM PODATKOV 3M-U PREKO TEH INTERNETNIH STRANI ALI NA DRUG NAČIN PREKO ELEKTRONSKIH MEDIJEV, BREZ POSEBNEGA PISNEGA DOGOVORA S 3M-OM, KI BI UREJAL TAKŠNO POSREDOVANJE PODATKOV, SE ŠTEJE, DA SE STRINJATE IN RAZUMETE, DA 3M LAHKO TE PODATKE UPORABI ZA KAKRŠENKOLI NAMEN BREZ KAKRŠNIHKOLI OBVEZNOSTI DO VAS. Če bi radi prejeli informacije o tem, kako 3M-u posredovati idejo, vas prosimo, da pritisnete na povezavo kontaktirajte nas in prosite za knjižico "O vaši ideji".

Related Links