Spoločnosť 3M využíva na tejto webovej lokalite súbory cookie Podrobné informácie o súboroch cookie a ich používaní nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Nastavenia súvisiace so súbormi cookie môžete kedykoľvek upraviť kliknutím na položku Preferencie súborov cookie v spodnej časti tejto stránky.

Kliknutím na položku „Prijať a pokračovať“ súhlasíte s používaním súborov cookie vo vašom počítači

Prijať a pokračovať

Späť na Späť na mapu stránky Späť na obsah All 3M.com Site Map

Stratégia zaistenia dôvery údajov na internete spoločnosti 3M v

Spoločnosť 3M

Obsah

Globálne zásady ochrany osobných údajov spoločnosti 3M na internete

Spoločnosť 3M rešpektuje právo na ochranu osobných údajov. Tieto zásady sumarizujú, aké osobné identifikovateľné údaje a iné údaje môžeme získavať, ako ich môžeme používať a ďalšie dôležité témy týkajúce sa vášho súkromia a ochrany údajov.

Tieto zásady spoločnosti 3M sú v súlade so všetkými platnými zákonmi na ochranu súkromia a údajov. Tento záväzok odráža hodnotu, ktorú pre nás má získanie a udržanie dôvery našich zákazníkov, obchodných partnerov a ďalších, ktorí nám poskytujú svoje osobné údaje.

Tieto zásady sa vzťahujú na všetky internetové stránky prevádzkované spoločnosťou 3M alebo v jej mene a zahŕňajú obchodné jednotky spoločnosti 3M na celom svete (ďalej texte uvádzané ako „internetová stránka spoločnosti 3M“).

Návrat na začiatok

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na webových stránkach

Hoci tieto zásady platia pre všetky internetové stránky spoločnosti 3M, každá z nich má iný účel a iné funkcie. Ak je pre konkrétnu internetovú stránku spoločnosti 3M potrebné zverejnenie ďalších alebo odlišných údajov, bude táto informácia uvedená na samotnej stránke alebo v samostatnom vyhlásení o ochrane osobných údajov zverejnenom na danej stránke. Jednotlivé informácie o zverejňovaní údajov alebo vyhlásenia o zásadách na webovej stránke 3M doplňujú a pozmeňujú tieto zásady.

Návrat na začiatok

Váš súhlas

Keď používate internetovú stránku spoločnosti 3M, súhlasíte s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov. Kedykoľvek odošlete údaje prostredníctvom tejto stránky, súhlasíte s ich zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním podľa popisu v týchto zásadách a všetkých príslušných vyhláseniach o ochrane osobných údajov pre krajinu alebo webovú stránku.

Návrat na začiatok

Údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete

Spoločnosť 3M získava údaje, ktoré vedome a dobrovoľne poskytnete za účelom využívania funkcie alebo podieľania sa na aktivite vo webovej stránke spoločnosti 3M. Spoločnosť 3M môže napríklad získavať údaje, aby vám mohla poslať emailové upozornenia, po vyplnení dotazníka, keď požadujete informácie o produkte, keď máte otázku alebo poskytujete spätnú väzbu prostredníctvom emailu. Tieto údaje môžu v mnohých prípadoch obsahovať osobné údaje.

Spoločnosť 3M využíva vaše údaje iba na účely, na ktoré ste ich poskytli. Ak napríklad poskytnete svoju emailovú adresu pri prihlasovaní sa na odber emailových upozornení, použijeme ju na doručenie požadovaných emailových upozornení.

Mnohé internetové lokality spoločnosti 3M vám umožňujú rozhodnúť o použití svojich osobných údajov. Vo väčšine prípadov vás požiadame o rozhodnutie na stránke, na ktorej zadávate svoje osobné údaje vtedy, keď ich zadávate.

Údaje, ktoré získavame prostredníctvom internetových lokalít spoločnosti 3M, môžeme tiež použiť na rôzne obchodné účely, ako napríklad zákaznícke služby, predchádzanie podvodom, zlepšovanie našich produktov a služieb alebo na poskytnutie informácií a ponúk, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžeme tiež odstrániť všetky osobne identifikovateľné údaje a zvyšok použiť na historické, štatistické alebo vedecké účely.

Návrat na začiatok

Automaticky zhromažďované údaje

Spoločnosť 3M zhromažďuje údaje automaticky odosielané webovým prehliadačom. Tieto údaje zvyčajne zahŕňajú adresu IP poskytovateľa internetových služieb, názov operačného systému (napríklad Macintosh ® alebo Windows ®) a názov a verziu prehliadača (napr. Internet Explorer ® alebo Safari ®). Údaje, ktoré dostaneme, závisia od nastavenia webového prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť, aké údaje váš prehliadač odosiela alebo ako zmeniť jeho nastavenia, skontrolujte ho.

Tieto informácie používame na zlepšovanie našich lokalít a ich kompatibility s technológiami používanými našimi návštevníkmi.

Návrat na začiatok

Súbory cookie

Súbor cookie je súbor s údajmi umiestnený na vaše zariadenie pri návšteve webovej lokality. Súbory cookie a podobné technológie môžu zlepšiť váš používateľský komfort uložením vašich nastavení, prispôsobením prehliadania online, zapamätaním položiek v nákupnom košíku a príležitostným zobrazením reklamy podľa vašich záujmov.

Všetky internetové lokality spoločnosti 3M používajú „súbory cookie relácie“. Súbor cookie relácie vás osobne neidentifikuje a vyprší po zatvorení prehliadača. Ak napríklad použijete katalóg produktov spoločnosti 3M, uložíme súbor cookie relácie na zaznamenanie prezeraných stránok. Túto informáciu môžeme použiť na odporučenie iných produktov, ktoré vás môžu zaujímať.

Niektoré internetové lokality spoločnosti 3M používajú aj „trvalé súbory cookie“. Tieto súbory cookie nevypršia pri zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie zostanú v počítači, kým ich nevymažete alebo kým nevypršia. Priradením jedinečného identifikátora k počítaču môžeme vytvoriť databázu vašich predošlých volieb a nastavení, ktoré môžeme vykonať automaticky a tým vám ušetriť čas a námahu pri budúcich návštevách. Ak napríklad spravíte nákup a potom sa rozhodnete spraviť ďalší, vaša dodacia adresa sa môže zapamätať a vy ju budete musieť iba potvrdiť.

Návrat na začiatok

Nastavenie súborov cookie vo vašom počítači

Keď navštívite internetovú lokalitu spoločnosti 3M ________, v hornej časti stránky budú zobrazené tlačidlá na povolenie používania súborov cookie na lokalite alebo preskúmanie možností pri používaní súborov cookie na našej lokalite.

 • Kedykoľvek počas návštevy internetovej lokality spoločnosti 3M _________ môžete kliknutím na prepojenie „Nastavenia súborov cookie“ v dolnej časti každej stránky zobraziť informácie o súboroch cookie a zmeniť vaše nastavenia.
  • Ak vyberiete možnosť „Súhlasím a chcem pokračovať“, súhlasíte s používaním súborov cookie na lokalite a môžete pokračovať vo svojej návšteve.
  • Ak vyberiete možnosť „Ďalšie informácie“, zobrazí sa okno s podrobnejšími možnosťami nastavenia súborov cookie. Prečítajte si popis súborov cookie, posuňte lištu a môžete si vybrať, aké typy súborov cookie chcete pri návšteve povoliť.
   • Všimnite si, že nemôžete odmietnuť používanie požadovaných súborov cookie, pretože sú nevyhnutné na fungovanie lokality.
   • Po dokončení nastavenia kliknite na položku „Odoslať nastavenia“ a pokračujte v návšteve.

Aj keď pri návšteve webovej lokality spoločnosti 3M nemusíte súhlasiť s používaním súborov cookie, po odmietnutí určitých súborov cookie nemusí byť možné použiť všetky funkcionality lokality.

Okrem toho môže prehliadač umožňovať úpravu nastavení na prijatie alebo odmietnutie súborov cookie alebo na zobrazenie upozornenia, keď sa do počítača umiestni súbor cookie.

Návrat na začiatok

Používanie a zdieľanie údajov

Spoločnosť 3M nebude bez vášho výslovného súhlasu predávať osobné údaje získané zo svojich internetových lokalít sprostredkovateľom emailových zoznamov.

Mnohé internetové lokality spoločnosti 3M vám umožňujú rozhodnúť o zverejnení alebo poskytnutí vašich osobných údajov. Vo väčšine prípadov vás požiadame o rozhodnutie na stránke, na ktorej zadávate svoje osobné údaje vtedy, keď ich zadávate.

Spoločnosť 3M nezverejní osobné údaje návštevníkov svojej internetovej lokality, okrem nasledujúcich prípadov:

 • Ak nie je výslovne uvedené inak, informácie získané z internetových lokalít spoločnosti 3M môžeme použiť na zlepšenie obsahu našej lokality, na prispôsobenie lokality podľa vašich preferencií, na odovzdanie informácií (ak ste si ich vyžiadali), na naše marketingové a výskumné účely a na iné účely uvedené v lokalite.
 • Spoločnosť 3M môže zdieľať vaše osobné údaje s inými obchodnými jednotkami spoločnosti 3M. Ak tak urobíme, tieto obchodné jednotky spoločnosti 3M budú využívať vaše osobné údaje v súlade s účelom, na ktorý boli pôvodne poskytnuté (alebo s ktorým ste neskôr súhlasili).

Spoločnosť 3M môže taktiež zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré pre nás vykonávajú pomocné služby. Tieto tretie strany sú povinné používať zdieľané osobné údaje iba na poskytovanie služieb v našom mene a zaobchádzať s nimi ako s prísne dôvernými, v súlade so všetkými príslušnými zákonmi na ochranu súkromia a údajov.

 • Spoločnosť 3M môže v niektorých prípadoch zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré sú našimi partnermi poskytujúcimi produkty a služby našim zákazníkom, ako napríklad distribútori. V takom prípade budeme od našich obchodných partnerov požadovať, aby dané údaje používali v súlade s účelom, na ktorý boli pôvodne poskytnuté (alebo s ktorým ste neskôr súhlasili), a iba spôsobom povoleným v týchto zásadách, všetkých príslušných vyhláseniach o ochrane osobných údajov pre krajinu alebo webovú lokalitu a všetkých platných zákonov na ochranu súkromia a údajov.
 • V určitých zriedkavých prípadoch môžeme zdieľať alebo odovzdávať osobné údaje nezávislým tretím stranám. Tretím stranám môžeme napríklad poskytnúť osobné údaje (i) na vašu žiadosť, (ii) aby sme vyhoveli právnej požiadavke alebo súdnemu príkazu, (iii) na vyšetrenie možnej trestnej činnosti, ako je napríklad krádež identity, (iv) v súvislosti s predajom, kúpou, zlúčením, reorganizáciou, likvidáciou alebo zrušením spoločnosti 3M alebo obchodnej jednotky spoločnosti 3M alebo (v) za podobných okolností. Ak dôjde k takejto udalosti, prijmeme vhodné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.

Návrat na začiatok

Bezpečnosť osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uložené v databázach spoločnosti 3M alebo databázach spravovaných našimi poskytovateľmi služieb. Väčšina týchto databáz je uložená na serveroch umiestnených v USA.

Spoločnosť 3M zabezpečuje primeranú ochranu bezpečnosti, dôvernosti a integrity osobných údajov. Napríklad používame bezpečnú technológiu na prenos osobných údajov na internete.

Prístup k osobným údajom poskytujeme iba tým, ktorí ho potrebujú na obchodné účely.

Hoci používame bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov proti zverejneniu, zneužitiu alebo pozmeňovaniu, majte na pamäti, že žiadny internetový prenos nie je nikdy úplne bezpečný a bez chýb. Spoločnosť 3M nebude zodpovedná za porušenie bezpečnosti mimo jej primeraný dosah.

Návrat na začiatok

Safe Harbor

Spoločnosť 3M potvrdila dodržiavanie požiadavky rámca Safe Harbor medzi USA a EÚ a rámca Safe Harbor medzi USA a Švajčiarskom s ohľadom na určité kategórie informácií, na základe ktorých možno určiť totožnosť jednotlivca, prenášané do Spojených štátov amerických z EÚ, EHP a Švajčiarska. Kliknite sem a prečítajte si ďalšie infrmácie o osvedčení dodržiavania programu Safe Harbor spoločnosti 3M.

Návrat na začiatok

Prepojenia na internetové lokality tretích strán

Internetové lokality spoločnosti 3M obsahujú prepojenia na internetové lokality, ktoré neprevádzkuje spoločnosť 3M. Tieto poskytujeme ako službu a nevyplýva z nich súhlas s aktivitami alebo obsahom v týchto lokalitách, ani žiadne spojenie s ich prevádzkovateľmi. Žiadame, aby ste si pred použitím webovej lokality alebo poskytnutím osobných údajov prečítali zásady ochrany osobných údajov zverejnené na lokalitách, ktoré ste navštívili.

Návrat na začiatok

Prístup k osobným údajom

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na internetovej lokalite spoločnosti 3M, si môžete pozrieť, opraviť alebo aktualizovať pomocou mechanizmov spätnej väzby poskytnutých na konkrétnej internetovej lokalite spoločnosti 3M, ak sa na nás obrátite prostredníctvom emailu, alebo keď nám napíšete na adresu 3M, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

Návrat na začiatok

Uchovávanie osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa mení v závislosti od účelu a využitia poskytnutých údajov. Existujú zákonné požiadavky na uchovávanie určitých typov údajov na konkrétne obdobie. V ostatných prípadoch ich nebudeme uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli poskytnuté.

Návrat na začiatok

Deti

Väčšina internetových lokalít spoločnosti 3M nie je určená deťom mladším ako 13 rokov. Spoločnosť 3M nebude na svojich internetových lokalitách vedome žiadať ani zhromažďovať osobné údaje od detí alebo o deťoch, s výnimkou prípadov povolených príslušnými zákonmi.

Návrat na začiatok

Otázky týkajúce sa týchto zásad a vyhlásení o ochrane osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad, vyhlásení o ochrane osobných údajov pre krajinu alebo webovú lokalitu alebo našom využívaní osobných údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom emailu alebo nám napíšte na adresu

3M Company, Business Conduct and Compliance
3M Center 220-11W-02
St. Paul, MN 55144-1000

Návrat na začiatok

Zmeny týchto zásad a vyhlásení o ochrane osobných údajov

Zmeny týchto zásad budú zverejnené na tejto lokalite. Spoločnosť 3M si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať a upraviť tieto zásady a všetky vyhlásenia o ochrane osobných údajov na webových lokalitách bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky úpravy sa budú vzťahovať iba na osobné údaje získané po zverejnení.

Návrat na začiatok

Tieto zásady boli naposledy upravené 26.ledna 2015.