Spoločnosť 3M využíva na tejto webovej lokalite súbory cookie Podrobné informácie o súboroch cookie a ich používaní nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Nastavenia súvisiace so súbormi cookie môžete kedykoľvek upraviť kliknutím na položku Preferencie súborov cookie v spodnej časti tejto stránky.

Kliknutím na položku „Prijať a pokračovať“ súhlasíte s používaním súborov cookie vo vašom počítači

Prijať a pokračovať

Späť na Späť na mapu stránky Späť na obsah All 3M.com Site Map

Hodnotiaci systém 3M™ E-A-Rfit™

Overovací systém 3M™ E-A-Rfit™

V troch jednoduchých krokoch môžete otestovať svoje chrániče sluchu a získať objektívne, personalizované výsledky, ktoré vám pomôžu chrániť svojich zamestnancov pred stratou sluchu v dôsledku hluku (noise-induced hearing loss, NIHL).

Vyžiadať si demoverziu
Systémy starostlivosti o sluch

Technológia, ktorá posúva starostlivosť o sluch na vyššiu úroveň

Prehľad

1: Čo je to hodnotiaci systém 3M™ E-A-Rfit™?

Systém na objektívnu kvantitatívnu skúšku tesnosti chráničov sluchu.

Je to technológia, ktorá posúva starostlivosť o sluch na vyššiu úroveň. Technické ochranné prostriedky, chrániče sluchu a pracovné školenia sú kľúčovými krokmi k ochrane vašich zamestnancov pred stratou sluchu v dôsledku hluku (NIHL).

2: Otestujte tesnosť svojich chráničov sluchu

Systém E-A-Rfit™ pomáha v rámci školenia a motivácie zamestnancov dosahovať správnu tesnosť chráničov sluchu. Za menej než 8 sekúnd (pre jedno ucho) systém vygeneruje osobnú mieru utlmenia (personal attenuation rating, PAR), ktorá udáva zníženie hladiny hluku pôsobiacej na zamestnanca pri danom spôsobe nasadenia príslušných chráničov sluchu. Následne môžete porovnať výsledky v prípade rôznych chráničov sluchu a spôsobov ich nasadenia a na základe toho zaistiť náležitú ochranu.

3: Získajte objektívne, personalizované výsledky

Výskumníci v laboratóriu E-A-RCal vyvinuli patentované algoritmy na analýzu hladiny akustického tlaku vo zvukovode. Tento postup skúšky vykonávanej priamo v uchu sa líši od väčšiny iných systémov na trhu tým, že poskytuje kvantitatívne údaje nezávislé od odozvy daného pracovníka. Vyskúšajte tesnosť, vycvičte a motivujte všetkých zamestnancov, aby si vybrali a používali správne chrániče sluchu 3M

...to všetko za 8 sekúnd!

4: Čo súprava obsahuje?

Hodnotiaci systém E-A-Rfit™ obsahuje tieto prvky:

 • Reproduktor a stojan
 • Mikrofóny Dual – Element
 • Kábel USB
 • Sieťový kábel
 • Zvinovací model
 • Otestované tlmiče a softvér na skúšku

5: Zoznam kompatibilných ušných tlmičov 3M™ E-A-R™

 • Classic™ s káblom/bez kábla
 • Classic™ malý
 • SuperFit™ 33 a 36
 • E-A-Rsoft™ Yellow Neons™/Blasts/Solar (s káblom/bez kábla)
 • E-A-Rsoft™ FX™ s káblom/bez kábla
 • UltraFit™ Standard, 14 a 20
 • Tracers Standard a 20
 • Push-Ins™ a Express™ s káblom/bez kábla
 • Jednorazové penové ušné zátky 3M™ 1100

Zobraziť katalóg ušných zátiek

Zobraziť menej

3 jednoduché kroky

1. krok: Pracovník si nasadí ušné zátky
Za menej než 8 sekúnd (pre jedno ucho) systém vygeneruje osobnú mieru utlmenia (PAR), ktorá udáva zníženie hladiny hluku pôsobiacej na zamestnanca pri danom spôsobe nasadenia chráničov.

Výhoda: Zohľadňuje sa individuálny spôsob nasadenia chráničov a ukáže sa, či je potrebný ďalší výcvik.

2. krok: Pripojenie k dvojprvkovému mikrofónu
Mikrofón meria mieru zníženia hluku jednotlivými tlmičmi používanými pracovníkom v širokopásmovom spektre šumu vo frekvenčnom rozsahu 125 až 8 000 Hz.

Výhoda: Objektívne sa otestuje 7 skúšobných frekvencií (125 Hz – 8 kHz) za sotva 10 sekúnd na každé ucho, nie je potrebné spoliehať sa na subjektívne odozvy pri skúške.

Zdokumentované výsledky: Jednoducho zrozumiteľné výsledky skúšky sa zdokumentujú podľa testovaných osôb na budúce použitie, a to v tlačenej aj elektronickej podobe.

3. krok: Vykonanie skúšky osobnej miery utlmenia (PAR)
Patentovaný systém a originálne algoritmy rýchlo analyzujú údaje o skutočnej hodnote v uchu a určia osobnú mieru utlmenia (PAR) a variabilnosť nasadenia.

Výhoda: Hodnoty PAR pomáhajú určiť, či je miera reálnej sluchovej ochrany pracovníkov primeraná ich pracovnému prostrediu.

Zdokumentované výsledky: Jednoducho zrozumiteľné výsledky skúšky sa zdokumentujú podľa testovaných osôb na budúce použitie, a to v tlačenej aj elektronickej podobe.

Zobraziť menej

Implementácia systému

Pozrite sa, ako vhodne hodnotiaci systém 3M™ E-A-Rfit™ zapadne do vášho programu starostlivosti o sluch. Integrácia skúšky tesnosti sluchovej ochrany do vášho programu starostlivosti o sluch prospeje všetkým- od nových zamestnancov až po pracovníkov vo vysoko rizikových podmienkach.

Audit

 • Pomáha stanoviť východiskové hodnoty pre nových pracovníkov
 • Pomáha identifikovať pracovníkov, ktorí sú nedostatočne chránení a sú tak vystavení riziku prekročenia prahových úrovní expozície
 • Overí vysoké ochranné úrovne požadované v prípade pracovníkov v priestoroch s veľkou hlučnosťou

Tesnosť, výcvik a motivácia

 • Poskytuje nástroje na nacvičenie správnych techník vkladania a na posúdenie zručnosti
 • Motivuje zamestnancov tým, že im umožňuje uvedomiť si kontrolné opatrenia používané na ochranu a starostlivosť o ich sluch

Hodnotenie a riadenie

 • Zlepšuje dlhodobé výsledky programu starostlivosti o sluch
 • Ukáže, ktorí zamestnanci potrebujú ďalší výcvik nasadzovania chráničov alebo iné chrániče sluchu
 • Na základe vstupných údajov o hlukovej expozícii vám softvér 3M™ E-A-Rfit™ pomôže identifikovať najvhodnejšie chrániče sluchu, čím sa minimalizujú prípady nedostatočnej alebo naopak nadmernej ochrany.

Zobraziť menej

Možnosti programu – Dobré, lepšie, najlepšie

„Dobré, lepšie, najlepšie“
Program prispôsobený potrebám vášho pracoviska

Sú 3 možnosti, ako začleniť hodnotiaci systém 3M™ E-A-Rfit™ do programu starostlivosti o sluch a všetky možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka. Skúška tesnosti sluchovej ochrany prospeje všetkým od nových zamestnancov až po pracovníkov vo vysoko rizikových podmienkach.

Možnosť 1: Audit (dobré)
Toto je základná úroveň aplikácie systému E-A-Rfit™ vhodná v prípade pracovníkov vystavených hladinám hluku nad 85 dB(A).

 • Pomáha stanoviť východiskové hodnoty pre nových pracovníkov
 • Pomáha identifikovať pracovníkov, ktorí sú nedostatočne chránení a sú tak vystavení riziku prekročenia prahových úrovní expozície
 • Overí vysoké ochranné úrovne požadované v prípade pracovníkov v priestoroch s veľkou hlučnosťou

Možnosť 2: Tesnosť, výcvik a motivácia (lepšie)
Rozšírený spôsob optimalizácie systému s opakovanými meraniami a pravidelnejšími kontrolami.

 • Poskytuje nástroje na nacvičenie správnych techník vkladania a na posudzovanie zručnosti
 • Motivuje zamestnancov a dáva im istotu, že osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré majú, im poskytujú spoľahlivú ochranu.

Možnosť 3: Hodnotenie a riadenie používania (najlepšie)
Pomáha dosahovať optimálnu presnosť pri určovaní ochrany zamestnancov a optimalizuje individuálne používanie ochranných prostriedkov.

 • Zlepšuje dlhodobé výsledky programu starostlivosti o sluch
 • Ukáže, ktorí zamestnanci potrebujú ďalší výcvik nasadzovania chráničov alebo iné chrániče sluchu
 • Na základe vstupných údajov o hlukovej expozícii vám softvér 3M™ E-A-Rfit™ pomôže identifikovať najvhodnejšie chrániče sluchu, čím sa minimalizujú prípady nedostatočnej alebo naopak nadmernej ochrany.

Odporúčané spôsoby použitia hodnotiacich systémov EARfit™

Zobraziť menej

Brožúry, technická podpora a nástroje

Brožúry o systéme 3M™ E-A-Rfit™

Zistiť viac o hodnotiacom systéme 3M™ E-A-Rfit™

Prospekt o hodnotiacich systémoch (PDF, 608KB)

Technická podpora

Ako to funguje? Čo je to technológia Field Microphone In Real Ear (F-MIRE)? Ďalšie informácie o technológii použitej v tomto riešení.

Prístup Field MIRE k meraniu útlmu sluchovej ochrany (PDF, 2.5MB)
Odporúčané spôsoby použitia hodnotiaceho systému EARfit™ (PDF, 237.9KB)

Nástroje a tipy na nasadzovanie

Video: Vopred tvarované ušné zátky
Video: Ušné zátky s držiakom
Video: Jednorazové ušné zátky
(PDF, 1.26 MB)

Zobraziť menej

Návody a softvér na prevzatie

Návody na inštaláciu

Návod na inštaláciu (úplnú) (PDF, 1.75MB)
Návod na inštaláciu (inováciu) (PDF, 1.23MB)

Softvér na prevzatie

Poznámka: Ak ste nový používateľ alebo ak používate softvér 3M™ E-A-Rfit™ verziu 3 alebo staršiu, kliknite na prepojenie na úplnú inštaláciu. Ak používate softvér verziu 4 alebo novšiu, kliknite na prepojenie na inováciu.

Úplná inštalácia softvéru (exe, 300 MB)
Inovácia softvéru (exe, 22,9 MB)

Ak chcete používať hodnotiaci systém 3M™ E-A-Rfit™ na meranie utlmenia pomocou sluchovej ochrany, budete musieť vykonať nasledujúce kroky:

 1. Zakúpte si od distribútora výrobkov 3M súpravu 3M™ E-A-Rfit™ model 393-1000. Táto súprava obsahuje potrebný hardvér a príslušenstvo spolu so vzorkou otestovaných ušných zátiek. Keď začnete systém používať, bude potrebné dokúpiť si ďalšie otestované ušné zátky na použitie pri skúškach.
 2. Prevezmite si aktuálnu verziu softvéru 3M™ E-A-Rfit™ a návodu na inštaláciu pomocou prepojení na tejto stránke.
 3. Vyžiadajte si od spoločnosti 3M technický kód a heslo. Kliknite sem a vytvorte e-mailovú požiadavku. Napíšte do poľa predmetu „žiadosť o technický kód“ a potom vyplňte formulár; nezabudnite do poľa „Výrobné číslo“ uviesť výrobné číslo svojho reproduktora 3M™ E-A-Rfit™. Odpoveď by ste mali dostať do 24 hodín.

Zobraziť menej

Školiace videá

Školiace moduly

Spoločnosť 3M vám s radosťou predstavujú nový dynamický školiaci program on-line, ktorý prevedie používateľov hodnotiaceho systému 3M™ E-A-Rfit™ procesom nastavenia systému, zadávania údajov, testovania útlmu ušných tlmičov a dokumentovania výsledkov.

Školenie pozostáva zo 7 modulov, ktoré si môžete zobraziť a vypočuť tak, ako vám to vyhovuje.

Časť 1: Úvod
Časť 2: Nastavenie
Časť 3: Vytvorenie návštevy
Časť 4: Výber produktu
Časť 5: Nasadenie ušných tlmičov
Časť 6: Testovanie úrovne utlmenia
Časť 7: Výsledky a dokumentácia

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete zistiť viac o overovacom systéme 3M™ E-A-Rfit™, kontaktujte nás..

Zobraziť menej

Optimálna tesnosť

Video o ponúkanom výrobku

Optimálna tesnosť

Hodnotiace systémy 3M™ E-A-Rfit™ pomáhajú dosahovať optimálnu tesnosť pomocou výberu chráničov sluchu a výcviku zamestnancov. Za menej než 8 sekúnd na každé ucho systém vygeneruje osobnú mieru utlmenia (PAR).

Získajte objektívne, personalizované výsledky

Ponúkaná demoverzia

Získajte objektívne, personalizované výsledky

Tento postup skúšky vykonávanej priamo v uchu sa líši od väčšiny iných systémov na trhu tým, že poskytuje kvantitatívne údaje nezávislé od odozvy daného pracovníka. Vyskúšajte tesnosť, vycvičte a motivujte všetkých zamestnancov s využitím osobnej miery útlmu (PAR).

Vyžiadať si demoverziu

Sledujte nás

Kde kúpiť

Zistiť, kde kúpiť OOPP od spoločnosti 3M.
 

Potrebujete pomoc?

Ak máte akékoľvek otázky alebo máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás.