Späť na Späť na mapu stránky Späť na obsah All 3M.com Site Map

Hodnotiaci systém 3M™ E-A-Rfit™

Hodnotiaci systém 3M™ E-A-Rfit™

27. októbra 2010

Hodnotiaci systém 3M™ E-A-Rfit™ predstavuje rýchly a presný spôsob, ako určiť skutočnú úroveň utlmenia v uchu pre tlmiče nasadené v ušiach.

Hodnotiaci systém predstavuje rýchly a presný spôsob, ako určiť skutočnú úroveň utlmenia v uchu pre tlmiče nasadené v ušiach. Tento univerzálny systém je vyvinutý a navrhnutý ako integrálna súčasť komplexného programu starostlivosti o sluch na pracovisku.

Technológia, ktorá posúva starostlivosť o sluch na vyššiu úroveň.

Prostriedky na ochranu prostredia, chrániče sluchu a pracovné školenia sú kľúčovými krokmi k ochrane vašich zamestnancov pred stratou sluchu v dôsledku hluku. Urobte ďalší krok s hodnotiacim systémom 3M™ E-A-Rfit™, systémom na objektívnu kvantitatívnu skúšku tesnosti chráničov sluchu.

Nespoliehajte sa len na výsledky laboratórnych skúšok. Zistite osobnú mieru utlmenia (PAR) pre každého zamestnanca. Po nasadení ušných zátok na uši trvá otestovanie na 7 štandardných frekvenciách menej ako 8 sekúnd na každé ucho. Stačí si nasadiť ušné zátky a pripojiť mikrofón a spustiť test.

Na čele pokroku v oblasti starostlivosti o sluch(TM)

Ďalšie informácie o hodnotiacom systéme 3M™ E-A-Rfit™

Späť na novinky