Späť na Späť na mapu stránky Späť na obsah All 3M.com Site Map

Právne predpisy a normy

Všetci zamestnávatelia sú povinní chrániť svojich zamestnancov pri práci a informovať ich o pracovných predpisoch, zákonoch a normách, ktoré sú určené na ochranu ich zdravia a bezpečnosti. V nasledujúcej časti nájdete prepojenia na normy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Ústav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Národný ústav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (NIOSH, USA)

Sledujte nás

Kde kúpiť

Zistiť, kde kúpiť OOPP od spoločnosti 3M.
 

Potrebujete pomoc?

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete ďalšie informácie, kontaktujte nás.