Spoločnosť 3M využíva na tejto webovej lokalite súbory cookie Podrobné informácie o súboroch cookie a ich používaní nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Nastavenia súvisiace so súbormi cookie môžete kedykoľvek upraviť kliknutím na položku Preferencie súborov cookie v spodnej časti tejto stránky.

Kliknutím na položku „Prijať a pokračovať“ súhlasíte s používaním súborov cookie vo vašom počítači

Prijať a pokračovať

Späť na Späť na mapu stránky Späť na obsah All 3M.com Site Map

Ochranné riešenia OOPP

Katalóg výrobkov Endeca
Výrobky OOPP
Riešenia OOPP
Podpora
Ponúkané výrobky
Materiály

Najčastejšie otázky

Zváračské filtre 3M™ Speedglas™ so samozatmievaním:

Sú zváračské filtre Speedglas so samozatemnením rovnako bezpečné ako tradičné filtre s tieneným sklom?

Áno. Filtre Speedglas neustále poskytujú očiam UV/IR ochranu bez ohľadu na to, či sú zapnuté alebo vypnuté, tmavé alebo svetlé. Môžu byť dokonca bezpečnejšie než tradičné filtre, keďže prilba Speedglas môže byť stále v spustenej polohe a tak nepretržite chrániť tvár a oči. Ďalšou výhodou je, že ruky nie sú zamestnané nastavovaním priezoru.

Čo sa stane, ak zlyhá batéria?

Opakujeme: Vždy ste chránení pred škodlivým UV/IR žiarením. A bez ohľadu na okolnosti sú aj vaše oči vždy chránené pred zábleskom. Keď vezmete do rúk vypnutý filter Speedglas, je stredne tienený. Keď filter zapnete, zosvetlí sa a je priehľadný. Keď sa objaví elektrický oblúk, filter stmavne. (Miera stmavnutia závisí od modelu používanej kukly Speedglas.)

Uvidí oko niečo zo záblesku elektrického oblúka?

Nie. Filter sa zmení tak rýchlo, že oko záblesk neuvidí. Prechod zo stavu bez oblúka do oblúka nastáva bez viditeľného záblesku.

Sú zváračské filtre Speedglas krehké?

Nie sú krehkejšie ako tradičné filtre. Všetky filtre Speedglas majú vnútorné a vonkajšie vymeniteľné ochranné sklíčka. Filter je okrem toho zapustený do kukly, čo mu poskytuje ďalšiu ochranu. S kuklou na ochranu pred teplom a chemikáliami môžete manipulovať veľmi podobne ako s akoukoľvek inou zváračskou kuklou.

Prečo stoja filtre a kukly Speedglas viac ako tradičné filtre a kukly?

Spoločnosť 3M využíva najmodernejšie elektronické systémy a maximálne odľahčené materiály a poskytuje tak optimálnu kombináciu produktívnej, pohodlnej a bezpečnej kukly a filtra. Samotný filter je zo sedemvrstvového laminátu a je ručne montovaný v čistom pracovnom prostredí s početnými kontrolami kvality. Výsledkom je bezchybný filter, cez ktorý vždy budete pri práci dobre vidieť.

Sú filtre Speedglas kompatibilné s kuklami iných značiek ako Speedglas?

Nie. Vysoká výkonnosť a optická čistota filtrov Speedglas vyžaduje špeciálny dizajn, ktorý nie je kompatibilný s kuklami iných značiek ako Speedglas. Nikdy sa nepokúšajte kombinovať výrobky Speedglas so súčasťami iných značiek ako Speedglas; mohlo by to zrušiť platnosť záruky na výrobok a spôsobiť vážny úraz.

Výpary zo zvárania

Ktorý respirátor potrebujem pri zváraní nehrdzavejúcej ocele?

Pri zváraní nehrdzavejúcej ocele metódou MIG alebo MMA výpary zo zvárania často obsahujú častice chrómu a niklu, z ktorých je toxickejší chróm. Pri tejto činnosti vám vynikajúcu ochranu zabezpečí respirátor 3M™ Adflo™ s časticovým filtrom. Pri zváraní metódou TIG sa obyčajne neuvoľňuje veľa výparov, vznikajú však veľké množstvá ozónového plynu. Ďalšie informácie sú uvedené v odpovedi na otázku „Kedy sa tvorí ozón?“. Rezanie a zváranie plazmou vyvoláva vysoké teploty, ktoré môžu uvoľniť škodlivé oxidy dusíka. Ďalšie informácie sú uvedené v odpovedi na otázku „Čo sú dusíkové plyny?“.

Naozaj potrebujem ochranu dýchania aj pri zváraní bežnej ocele?

Hoci výpary vznikajúce pri zváraní bežnej ocele nepatria medzi najnebezpečnejšie, rozhodne nie sú pre vaše zdravie neškodné. Okrem iného obsahujú častice oxidov železa, ktoré môžu spôsobiť siderózu (chronický zápal pľúc). Pri zváraní metódou MIG/MAG alebo MMA vznikajú emisie ťažkých plynov, preto je potrebný aj respirátor, aj dobré vetranie pracoviska. Pri zváraní bežnej ocele sa odporúča používať filtračno-ventilačnú jednotku 3M™ Adflo™ s časticovým filtrom.

Aký druh respirátora je potrebný pri zváraní materiálov s povrchovou úpravou?

Pri zváraní materiálov s povrchovou úpravou sa môžu uvoľňovať viaceré nebezpečné látky. Pri zváraní pozinkovanej ocele sa uvoľňujú častice oxidu zinočnatého. Tie môžu spôsobiť tzv. zinkovú chrípku. Obzvlášť opatrní by ste mali byť pri zváraní materiálov s náterom, pretože z mnohých náterov sa môžu pri tejto činnosti uvoľňovať veľmi nebezpečné látky. Pri zváraní pozinkovanej ocele alebo materiálov natretých základnou farbou s obsahom olova sa odporúča používať respirátor s núteným obehom vzduchu a s časticovým filtrom. V kombinácii s čističom zápachu minimalizuje aj nepríjemné zápachy. Ak je materiál natretý dvojzložkovou farbou alebo izolovaný polyuretánom, vždy by ste sa mali obrátiť na bezpečnostného technika. Existuje veľké riziko, že by mohlo dôjsť k expozícii izokyanatanmi, ktorých vdýchnutie je veľmi nebezpečné a ťažko sa zisťuje. V takýchto prípadoch odporúčame zariadenie so stlačeným vzduchom, ako napríklad systém s prívodom vzduchu od spoločnosti 3M.

Majú ochranné plyny a liatinové elektródy vplyv na moje pracovné prostredie?

Pri zváraní metódou MIG alebo TIG sa ako ochranné plyny používajú vzácne plyny argón a hélium. Ani argón, ani hélium sa nepovažujú za nebezpečné, v nevetraných priestoroch však môžu nahradiť kyslík, ktorého je potom v ovzduší nedostatok. Pri zváraní metódou MAG sa ako ochranný plyn používa oxid uhličitý alebo zmes oxidu uhličitého a vzácnych plynov. Keďže časť ochranného plynu sa môže pri kontakte so vzduchom premeniť na oxid uhoľnatý, okolo zváracieho oblúka sa môžu tvoriť veľké množstvá oxidu uhoľnatého. Oxid uhoľnatý nie je možné odfiltrovať. V prípade nedostatočného vetrania sa musí kontrolovať hladina kyslíka. Pri zváraní metódou MAG sa bežne používajú liatinové elektródy. Zliatiny často obsahujú mangán alebo silikáty. To znamená, že pri zváraní sa do okolitého ovzdušia uvoľňuje oxid manganatý a silikáty. Dostatočnú ochranu pred časticami zo zliatin obyčajne zabezpečí respirátor 3M™ Adflo™ s časticovým filtrom.

Kedy sa tvorí ozón?

Pri zváraní hliníka sa tvoria nielen častice oxidu hlinitého, ale vplyvom UV žiarenia z oblúka s štiepi molekulárny kyslík a vzniká tak ozónový plyn. Ozón vzniká aj pri zváraní nehrdzavejúcej ocele metódou TIG. Ozón sa napokon premieňa späť na kyslík; tento proces sa urýchľuje, keď sa ozón dostane do kontaktu s pevnými povrchmi, ktoré pôsobia ako katalyzátor. Ozón nemožno z ovzdušia odfiltrovať, musí sa premeniť späť na kyslík. Pri nízkej koncentrácii ozónu sa použitím respirátorového systému 3M™ Adflo™ s časticovým filtrom zníži množstvo ozónu, ktoré sa dostane k zváračovi. To sa dosahuje vďaka tomu, že časticový filter (vzhľadom na jeho veľký povrch) a dýchacia trubica zváračskej kukly pomáhajú urýchľovať premenu ozónu späť na bežný kyslík. Pri vyššej koncentrácii sa môže k respirátoru Adflo pridať plynový filter, čím pribudne veľká povrchová plocha uhlíkových granúl, ktoré ešte viac znížia množstvo ozónu.

Čo sú dusíkové plyny?

Príkladom dusíkových plynov sú oxid dusičitý a oxid dusnatý, ktoré sa tvoria pri zváraní s vysokou intenzitou elektrického prúdu a pri vysokých teplotách. Dusíkové plyny vznikajú reakciou v ovzduší medzi dusíkom a kyslíkom a ich vdýchnutie je pri vyšších koncentráciách veľmi nebezpečné. Dusíkové plyny by sa nemali filtrovať, preto sa odporúča použiť systém s prívodom vzduchu od spoločnosti 3M.

Ochrana sluchu

Kedy by sa mali namiesto ušných klapiek nosiť ušné tlmiče?

Pre mnohých sú ušné tlmiče pohodlnejšie, keď treba nosiť chrániče uší dlhšiu dobu. Taktiež neprekážajú iným druhom osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), napríklad respirátorom s núteným obehom. Pri určitých frekvenciách môžu ušné tlmiče poskytnúť aj vyšší útlm ako ušné klapky. Aby ste si vybrali tú najvhodnejšiu sluchovú ochranu, mali by ste vykonať hodnotenie hluku pomocou merača hladiny zvuku.

Ochrana pokožky

Uvádza sa, že ochranné odevy 4540 od spoločnosti 3M zabezpečujú ochranu pred jadrovými časticami. Znamená to, že ich možno použiť na ochranu pri akejkoľvek práci s jadrovými časticami?

Nie. Symbol ochrany pred kontamináciou rádioaktívnymi časticami neznamená ochranu pred žiarením. Počas prác v nebezpečných zónach jadrových zariadení môžu ochranné odevy 4540 od spoločnosti 3M zamedziť prístupu rádioaktívnych prachových častíc a kvapalín k telu. Avšak pri niektorých činnostiach s vysoko toxickými alebo koróznymi chemikáliami môže byť potrebný ochranný odev s vyššou nepriepustnosťou (pozri vnútroštátne predpisy).

Môžem použiť ochranné odevy 4530 alebo 4540 pri odbúravaní azbestu?

Aj keď ochranné odevy 4530 a 4540 majú vynikajúcu nepriepustnosť aj v prípade veľmi jemných častíc (až do 0,1 μm), pri odbúravaní azbestu odporúčame použiť odev s utesnenými švami (typ 4, t.j. 4565), ktorý zabezpečuje zvýšenú ochranu pred azbestovými vláknami (pozri vnútroštátne predpisy týkajúce sa práce s azbestom a príslušnej ochrany).

Ako zlikvidovať ochranné odevy?

Nepoužité ochranné odevy možno jednoducho spáliť ako komunálny odpad. S kontaminovanými odevmi je však nutné nakladať ako s kontaminovaným odpadom a musia sa zlikvidovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Čo znamená index priepustnosti? Znamená 0 % v prípade konkrétnej chemikálie, že cez ochranný prostriedok nič neprejde?

Nie. Pri skúške podľa normy EN 368 sa meria priepustnosť textilu simulovaním expozície malými množstvami (10 ml) po dobu 1 minúty. Pri expozícii veľkými množstvami po dlhú dobu môže cez ochranný prostriedok prejsť významné percento. Ak chcete zistiť účinnosť nepriepustnosti voči konkrétnej chemikálii, pozrite si údaje o priepustnosti.

Uvádza sa v údajoch o priepustnosti, ako dlho sa môže ochranný odev používať?

Nie. Údaje o priepustnosti v zmysle normy EN 369 uvádzajú čas, za ktorý chemická látka dosiahne priepustnosť 1 µg/cm².min. Tento čas však nie je dostatočný údaj. Bezpečný čas nosenia závisí tiež od toxicity a správania látok, ako aj od podmienok expozície a správania sa pracovníka.

Ponúka spoločnosť 3M príslušenstvo ako napr. návleky alebo rukávniky?

Áno. Teraz sú k dispozícii aj návleky 450 od spoločnosti 3M. Ich bežné použitie zahŕňa: manipuláciu s azbestom, poľnohospodárske a farmaceutické práce.

Tento produkt je príslušenstvom a nie je určený na použitie ako osobný ochranný pracovný prostriedok (OOPP). Vyškolený bezpečnostný pracovník by mal vykonať hodnotenie rizika a zaistiť správny výber a nosenie vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Ochrana dýchania

Prečo sa uvádzajú indexy APF a NPF?

Nominálny ochranný index (nominal protection factor, NPF) respirátora je teoretická úroveň ochrany vychádzajúca z údajov nameraných v laboratóriách.

Reálny ochranný index (assigned protection factor, APF), podrobne opísaný v norme BS4275, predstavuje úroveň respiračnej ochrany, ktorú môže realisticky dosiahnuť 95 % správne zaškolených pracovníkov na pracovisku pod dozorom.

Pri výbere respirátora by sa mal používať index APF.

Čo znamená označenie CE?

Symbol CE vytlačený na výrobku alebo obale je informáciou pre trh, že výrobok vyhovuje základným požiadavkám európskych smerníc týkajúcich sa OOPP. Predstavuje niečo ako „pas“ na predaj produktov v Európskej únii.

Označenie CE nie je známka kvality a nemá nič spoločné s výkonnosťou produktu.

Výrobok by mal vyhovovať požiadavkám príslušnej európskej normy, napr. EN149:2001 FFP1. Toto označenie uvádza výkonnostnú kategóriu výrobku.

Má polomaska s časticovým filtrom vyšší index APF ako jednorazový respirátor s podobnými špecifikáciami?

Čisto z hľadiska ochranného indexu bez zohľadnenia iných faktorov, ako je vhodnosť pre používateľa alebo úspornosť, nie je žiadny rozdiel v APF medzi jednorazovými časticovými respirátormi a polovičnou maskou, ktorá má filter s rovnakými špecifikáciami.

Rozdiel v APF existuje medzi polomaskou a celotvárovou maskou s rovnakým filtrom, napr. filtre P3 v polomaske majú APF 20, ale tie isté filtre v celotvárovej maske majú APF 40.

Ako dlho vydrží jednorazový respirátor?

Jednorazové časticové respirátory testované podľa normy EN149:2001, sú schválené na použitie počas jednej zmeny. Ich účinná doba použitia závisí od množstva faktorov:

  • Koncentrácia kontaminantu
  • Frekvencia dýchania
  • Teplo
  • Vlhkosť
  • Hygienické faktory

Tieto faktory sa na rôznych pracoviskách líšia. Napríklad zamestnanci pracujúci vo veľmi horúcom, prašnom prostredí, sa môžu rozhodnúť vymieňať si respirátory aj cez obed a nepoužívať ich jeden celý deň.

Ako dlho vydržia filtre na plyny/výpary?

Životnosť filtra sa líši podľa pracovnej činnosti a je ovplyvnená rôznymi faktormi vrátane času expozície a miesta výkonu pracovnej činnosti. Pokiaľ má nebezpečná látka dobré výstražné vlastnosti, t.j. pach alebo chuť pri nižšej koncentrácii ako expozičný limit WEL, publikácia HSE HSG53 uvádza ďalší pokyn pre používateľov: filter s môže používať, až kým cezeň látka neprenikne. Tento postup by sa však nemal používať ako norma.

Uvoľňuje sa pri rezaní alebo brúsení dosiek stredne hustých drevovláknitých dosiek (MDF) formaldehyd?

Referent pre ochranu zdravia a bezpečnosti (HSE) dospel k záveru, že strojové opracovanie dosiek MDF nie je viac ani menej nebezpečné ako práca s inými druhmi drevených materiálov. Stručné povedané, formaldehyd nie je pri tejto činnosti problémom.

HSE v minulosti odporučil, aby sa pri rezaní a brúsení dosiek MDF vo vetraných dielňach otestoval respirátor FFP2, napr. respirátor 8822 / 9322 od spoločnosti 3M. Alternatívne možno vyskúšať respirátory 3M™ s núteným obehom vzduchu alebo prívodom vzduchu s pridanou ochranou očí a hlavy v závislosti od vybraného modelu.

Ktorý respirátor by som mal použiť na ochranu pred výfukovými plynmi z automobilov?

Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď, keďže vo výfukových plynoch sa obyčajne nachádzajú oxidy uhlíka a dusíka, ktoré nie je možné odfiltrovať.

Jediným spôsobom ochrany pred všetkými kontaminantmi z vozidiel je buď systém s prívodom vzduchu alebo samostatný dýchací prístroj (SCBA). Toto riešenie však často nie je praktické, preto treba nájsť kompromisné riešenie. Jednou možnosťou je polovičná maska 3M™ s filtrom 3M™ 2128. Tieto filtre odfiltrujú jemné pevné častice a poskytnú úľavu znížením hladiny nepríjemných kyslých plynov a organických výparov vo výfukových plynoch.

Môžem v prípade zlúčenín na báze izokyanatanu použiť filtre na organické výpary?

Hladinu izokyanatanu možno zistiť podľa pachu alebo chuti len pri výrazne vyššej koncentrácii, ako je expozičný limit na pracovisku (WEL) stanovený HSE. Jeho preniknutie nie je teda možné zacítiť podľa pachu ani chute, až kým neprekročí expozičný limit.

Keďže izokyanatany sú potenciálnym zdrojom astmatických chorôb z povolania, bezpečným riešením, ktoré odporúča aj HSE, je používať namiesto filtrovania kontaminantov z ovzdušia systém s prívodom vzduchu, ktorý dodáva dýchateľný vzduch. Na tieto účely zvážte použitie systémov s prívodom vzduchu 3M™ Visionair, 3M™ Flowstream alebo 3M™ S-200.

Ktorý respirátor potrebujem pri maľovaní?

Keďže sa bežne používa veľmi veľa druhov farieb, je ťažké odporučiť jeden produkt pre všetky prípady.

Hlavným problémom sú výpary z organických rozpúšťadiel a pevné častice v podobe pigmentov a rozprášených aerosólov. Vo väčšine prípadov je maľovanie štetkou alebo valčekom menej nebezpečné ako striekanie, pretože sa do ovzdušia dostáva menej pigmentu a výparov. Pre bežné druhy maľovania odporúčame zvoliť tieto filtre:

  • Práškové farby – časticové filtre alebo filtre s prívodom vzduchu v závislosti od miery kontaminácie.
  • Vodou riedené farby – časticové filtre, v prípade použitia malého množstva riedidla najlepšie v kombinácii s ochranou pred organickými výparmi.
  • Farby riedené riedidlom s dobrými výstražnými vlastnosťami – filtre na organické výpary a pevné častice.
  • 2-zložkové farby na báze izokyanatanu – minimálne respirátor s prívodom vzduchu a priezorom.

Všeobecné informácie

Bolo mi povedané, aby som niektoré informácie vyhľadal v „MSDS“. Čo je to a kde to môžem získať?

MSDS alebo Karta bezpečnostných údajov (Material Safety Data Sheet) je dokument publikovaný výrobcom alebo spracovateľom látky, ktorý obsahuje informácie o jej používaní a správnej manipulácii s ňou.
Táto karta môže obsahovať informácie o toxikologických účinkoch, miere horľavosti a o rozklade zlúčenín. Výrobcovia sú zo zákona povinní MSDS poskytnúť.

Kedy mám vykonať hodnotenie rizika?

Jednoduchá odpoveď na túto otázku znie, že hodnotenie rizika treba vykonať vždy, ak máte podozrenie, že existuje nejaké riziko.
Hodnotenie má byť zamerané na riziká spôsobené pracovnou činnosťou, nie používanými látkami. Je chybou myslieť si, že ako hodnotenie rizika stačí len zbierka kariet bezpečnostných údajov a údajov o ochrane zdravia od výrobcov. Táto chyba je často spôsobená neporozumením rozdielu medzi nebezpečenstvom a rizikom.

Nebezpečenstvo – potenciál spôsobiť škodu.

Riziko – pravdepodobnosť, že škoda sa naozaj stane.

Dobrou analógiou je fľaša odfarbovacieho roztoku v domácnosti. Nebezpečenstvo predstavuje samotný odfarbovací roztok. Riziko je len veľmi malé, kým je fľaša odložená v skrini, hneď je však vyššie keď fľaša ostane otvorená na okraji linky.

Existuje množstvo právnych predpisov týkajúcich sa hodnotenia rizika, napríklad:

Oddiel 2 Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci z roku 1974, Všeobecné povinnosti zamestnávateľov. Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť, nakoľko je to len možné, ochranu zdravia a bezpečnosti a dobré podmienky pre všetkých svojich zamestnancov. Priamo sa tu nehovorí, že sa musí vykonávať hodnotenie rizika, bolo by však ťažké tento predpis dodržať bez vyhodnotenia rizika.

Nariadenie 3. Zákona o riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z roku 1992. O niečo explicitnejší súbor nariadení, ktoré vyžadujú vykonávanie hodnotenia rizika.

Nariadenie 6. Predpisov o regulácii látok nebezpečných pre zdravie (COSHH). Zamestnávateľ nesmie vykonávať žiadne práce, ktorými by mohol vystaviť zamestnancov akýmkoľvek látkam nebezpečným pre zdravie, pokiaľ nevykonal primerané a dostatočné hodnotenie rizika vyplývajúceho z danej činnosti pre zdravie zamestnancov a nepodnikol kroky potrebné na splnenie týchto nariadení.

Ako nastáva nedostatok kyslíka v ovzduší?

Nedostatok kyslíka v ovzduší nastáva, keď percentuálny podiel kyslíka v ovzduší klesne pod hodnotu 19,5 % (definícia spoločnosti 3M). Môže byť spôsobený chemickou reakciou, požiarom alebo keď chemické látky nahradia kyslík v ovzduší. Najčastejšie sa to stáva v uzavretých priestoroch s nedostatočným vetraním.

Čo znamená skratka IDLH?

Skratka ILDH označuje koncentráciu bezprostredne ohrozujúcu život alebo zdravie (Immediately Dangerous to Life or Health). V USA je definovaná Národným ústavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (NIOSH). Koncentrácia IDLH je definovaná ako taká, „ktorá znamená nebezpečenstvo expozície kontaminantmi v ovzduší, pričom táto expozícia môže pravdepodobne spôsobiť usmrtenie alebo akútne či neskoršie trvalé následky na zdraví, alebo môže zabrániť úniku z tohto prostredia.“

Hodnota IDLH predstavuje maximálnu koncentráciu nebezpečnej látky, z ktorej môže pracovník do 30 minút vyviaznuť bez akýchkoľvek symptómov brániacich úniku alebo nenávratných následkov na zdraví.

Kde kúpiť

Zistiť, OOPP od spoločnosti 3M.
 

Potrebujete pomoc?

Ak máte akékoľvek otázky alebo máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás.