Späť na Späť na mapu stránky Späť na obsah All 3M.com Site Map

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo

Pri poľnohospodárskych činnostiach na obchodné účely aj pre vlastnú potrebu môže byť rôznymi spôsobmi ohrozené ľudské zdravie, ba aj život. Poľnohospodárski pracovníci a roľníci sú vystavení riziku pracovných úrazov, straty sluchu a expozície pesticídmi a prachom. Spoločnosť 3M ponúka ochranné riešenia a osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pre poľnohospodárske a roľnícke odvetvie.

Časticový respirátor 3M™ VFlex™

Ponúkaný výrobok

Časticový respirátor 3M™ VFlex™

Ideálny do prostredia v komerčných aj domácich poľnohospodárskych podnikoch, kde sú potrebné prostriedky pre ochranu dýchania (ROP) na prach a aerosóly na krátku dobu alebo na ľahké pracovné činnosti.

Pozrite si video o časticovom respirátore VFlex
Priliehavé penové slúchadla

Video o ponúkanom výrobku

Priliehavé penové slúchadla

Pozrite si toto video, ktoré obsahuje kľúčové informácie o správnom a bezpečnom nosení predlisovaných ušných tlmičov. Ak budete dodržiavať tieto rady, pravdepodobne dosiahnete lepšiu a stabilnejšiu úroveň ochrany.

Sledujte nás

Kde kúpiť

Zistiť, kde kúpiť OOPP od spoločnosti 3M.
 

Potrebujete pomoc?

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete ďalšie informácie, kontaktujte nás.