Späť na Späť na mapu stránky Späť na obsah null

Legislatíva a normy


Táto časť Vám poslúži ako sprievodca legislatívou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Dokument má poskytnúť užitočné informácie, ktoré Vám pomôžu špecifikovať a vybrať si vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP).

Riešenia pre stavebníctvo | Výrobky pre stavebníctvo | Riziká v stavebníctve

Stavební inžinieri pri pohľade na výkresy
Legislatíva a normy pre stavebníctvo

Osobné ochranné pracovné prostriedky používané stavebným pracovníkom (PDF, 82KB)
Výber a špecifikácia vhodných ochranných prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov sa môže zdať ako veľmi zložitá úloha, pretože si vyžaduje zváženie celého radu faktorov. Kliknutím na navigačnú linku hore sa Vám zobrazí prehľad predpisov pre osobné ochranné pracovné prostriedky a použitie značenia CE.

Muž používajúci respirátor, ochranu sluchu a reflexnú ochranu (PDF, 63KB)
Kontrola a riadenie látok nebezpečných pre zdravie – informujte sa, akým spôsobom sa vás zmeny týchto predpisov dotknú.

Stavenisko, použitie ochrany dýchacích ciest, sluchu a relexnej ochrany proti hluku (PDF, 84KB)
Užitočné informácie pre kontrolu a riadenie rizík súvisiacich s hlukom v prevádzke.

(PDF, 43KB)
Táto maska chráni užívateľov iba voči nepríjemnemu zápachu v prostredí, ale nechráni ich voči látkam ohrozujúcich dýchacie orgány. Kliknutím na navigačnú linku hore sa Vám zobrazia ďalšie dôležité informácie o tejto téme.

Stavebný pracovník používajúci respirátor ochranu sluchu a zraku proti rozptýlenému prachu (PDF, 80KB)
Ochranná rúška nechráni dýchacie cesty užívateľa voči zdraviu škodlivému znečisteniu Kliknutím na navigačnú linku hore sa vám zobrazia ďalšie dôležité informácie k tejto téme.

Naspäť na: Riešenia pre stavebníctvo

-->
Otázky?
Prosím, kontaktujte nás pre získanie viac informácií o našich výrobkoch alebo riešeniach.
Ohodnoťte túto stránku

Poslať 

Ďakujeme Vám za ohodnotenie tejto stránky.

Vaše hodnotenie bude použité na zlepšenie obsahu a funkčnosti tejto stránky.