Späť na Späť na mapu stránky Späť na obsah All 3M.com Site Map

Slovensko > Produkty a služby > Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana životného prostredia

Aktuality
 3M™ Aura™ 9300+ Series Respirators

NOVINKA! 3M™ Aura™ 9300+

3M vyrába respirátory, ktoré musíte používať, aby ste boli chránení. 3M však vyvíja aj respirátory, ktoré chcete používať: Nové 3M™ Aura™ časticové respirátory série 9300+ sú výsledkom nepretržitého úsilia 3M vylepšovať pohodlie používateľa..

 G3000 helmet with patented Peltor Uvicator Sensor

3M™ Peltor™ urobil ďalší významný krok v bezpečnosti práce

Patentovaný senzor Uvicator™ ukazuje používateľovi, kedy prilba spotrebovala nadmerné množstvo UV žiarenia, a treba ju vymeniť.