Späť na Späť na mapu stránky Späť na obsah All 3M.com Site Map

Anaeróbne lepidlá RITE-LOK™

Anaeróbne lepidlá Rite-Lok™ sa často používajú pri montážach vykonávaných výrobcami originálnych dielcom (OEM), v servisných oddeleniach, pri modernizáciach a generálnych opravách a v celom odvetví automobilovej výroby. Dodávajú sa v širokom sortimente pevností a viskozít. Sortiment anaeróbnych lepidiel Rite-Lok™ sa používa na zaisťovanie závitov, utesňovanie závitov, utesňovanie potrubných a hydraulických spojok, upevňovanie valcových súčastí a vytváranie plošných tesnení.

 • Široký sortiment pevností a viskozít
 • Výborná odolnosť pred vibráciami
 • Ochrana pred netesnosťami a koróziou
 • Výborná ochrana pred kvapalinam
 • V porovnaní s tradičnými metódami zaisťovania a utesňovania súčastí môžu významne znížiť cenu montáže
 • Výborná trvácnosť
 • K dispozícií sú vysokotepelné varianty
 • Nekontaminujú hydraulické a pneumatické systémy
 • Jednoduchá aplikácia ručnými, alebo automatickými dávkovačmi

Zaisťovanie závitov
 • Vypĺňajú medzery medzi kovovými závitmi a tým bránia uvoľneniu v dôsledku vibrácií
 • Utesňujú pred netesnosťami a koróziou
 • Nahrádzajú tradičné mechanické metódy, napríklad poistné podložky, závlačky, matice a súčastne znižujú hmotnosť a cenu montáže
 • Jednozložkové lepidlo (žiadne miešanie)
 • Jednoduché nanášanie.

Upevňovacie lepidlá

 • Lepenie pri montáži súčastí, ako sú napríklad ložiská, ozubené kolieska, hriadele, púzdra, kladky, valcové puzdrá a rotory
 • Zvyšujú nosnosť valcových spojok
 • Znižujú namáhanie zostáv
 • Znižujú náklady na obrábanie
 • Môžu nahradiť tradičné a drahšie metódy upevňovania valcových zostáv.
Vytváranie tekutých plošných tesnení
 • Nahrádzajú pripravené plošné tesnenia, znižujú hmotnosť a znižujú cenu montáže
 • Zvyšujú tesnosť a pevnosť
 • Používajú sa vo vodných, olejových a palivových čerpadlách, bočných krytoch elektrických motorov, kompresoroch, puzdrách termostatov a na väčšine obrábaných čelných plôch kovov
 • Nezrážajú sa a nepraskajú
 • Nezosadajú a neroztekajú sa
 • Vyplňujú povrchové vady, čím sa znižujú náklady na obrábanie.

Tesniaci materiál na potrubia

 • Používajú sa na utesňovanie závitov a potrubí
 • Nahrádza pásky z PTFE a mazadlá
 • Pri montáži sa netrhajú, ako pásky
 • Rýchlo vytvárajú nízkotlakové riešenia
 • Jednoduchá demontáž aj po dlhšom čase.
 Scotch-Weld Anaerobic Adhesives