3M vietnē tiek izmantoti sīkfaili Plašāku informāciju par sīkfailiem un to lietošanu var atrast mūsu Konfidencialitātes politikā. Varat jebkurā laikā pielāgot ar sīkfailiem saistītos iestatījumus, šīs lapas kājenē noklikšķinot uz sadaļas “Sīkfailu preferences”.

Noklikšķinot uz pogas “Piekrist un turpināt”, jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkfailu lietošanai jūsu datorā

Piekrist un turpināt

Uz galveno navigāciju Uz mājas lapas navigāciju Uz galveno satura rādītāju All 3M.com Site Map

Svarīga juridiskā informācija

3M uzņēmums

Šajā sadaļā:

Uzmanīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus pirms izmantojiet šo tīmekļa vietni. Jūsu piekļuve tīmekļa vietnei un tajā izvietoto materiālu izmantošana ir atļauta vienīgi tad, ja pilnībā piekrītat šiem noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, nekavējoties atstājiet šo vietni un pārtrauciet jebkādu šeit iegūto materiālu izmantošanu.

 1. Autortiesības un lapas satura izmantošana Šajā tīmekļa vietnē pieejamo materiālu autortiesības un citas tiesības pieder uzņēmumam 3M un/vai tā meitas uzņēmumiem visā pasaulē. Jums ir atļauts apskatīt, lejupielādēt un atveidot šajā vietnē pieejamos materiālus tikai jūsu iekšējai lietošanai, ar noteikumu, ka jūs: 1) saglabāsiet visus oriģinālajos materiālos redzamos brīdinājumus; 2) izmantosiet tikai attēlus ar paskaidrojošo tekstu, kas attiecas uz šiem attēliem un 3) iekļausiet šādu paziņojumu par autortiesībām:

  © 3M. Visas tiesības aizsargātas.

  Tālāka šajā tīmekļa vietnē esošo materiālu pārpublicēšana vai komerciāla izmantošana bez īpašas uzņēmuma 3M rakstiskas atļaujas nav atļauta..

  Nav atļauts nevienu no šīs vietnes daļām padarīt par citas tīmekļa vietnes sastāvdaļu, nedz izmantojot hipersaites formātu, nedz kā savādāk. Šo vietni un tās saturu nav atļauts izmantot jebkādu datu bāzu veidošanai, nedz arī uzglabāt šeit pieejamo informāciju (visu vai daļu) datu bāzēs, kurām varat piekļūt jūs vai citas trešās puses, nedz arī izplatīt jebkādu datu bāzi, kurā ir iekļauts viss vai daļa no šīs tīmekļa vietnes vai tās satura.
 2. Citi piemērojamie noteikumi un paziņojumi Uzņēmuma 3M caur šo vietni veiktajiem darījumiem vai citiem pasākumiem tiek piemēroti papildu nosacījumi un noteikumi. Papildu nosacījumi attieksies uz šajā vietnē sniegtajiem forumu pakalpojumiem, sarunu sadaļām un/vai citiem saziņas vai komunikāciju risinājumiem. Šajā juridiskās informācijas sadaļā iekļautā informācija neparedz nekādas izmaiņas vai labojumus jebkādos līgumos, kas pašlaik ir spēkā starp jums un uzņēmumu 3M.

  Kaut arī šeit iekļautie lietošanas noteikumi pamatā attiecas uz visu vietnes 3m.com saturu, šajā vietnē var būt iekļauti arī citi īpašnieka paziņojumi un lietošanas nosacījumi, kas ir obligāti jāievēro, jo tie attiecas uz konkrētām vietnes sadaļām, kurām tie paredzēti. Atsevišķas šīs vietnes sadaļas ir paredzētas lietotājiem noteiktās valstīs, kā norādīts attiecīgās valsts apzīmējumā vietnes sadaļas virsrakstā (piemēram, „3M ASV”, „3M Lielbritānija” vai „3M Austrālija”). Atsevišķu valstu lietotājiem paredzēto tīmekļa vietnes sadaļu lietošanas noteikumi var atšķirties un tie ir pieejami 3M vietnē. 3M ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt vai mainīt tiesības, kas minētas šajā juridiskās informācijas sadaļā, veicot lapas atjaunināšanu..
 3. Citas intelektuālā īpašuma tiesības Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkurš produkts, process vai tehnoloģija, kas aprakstīta šīs vietnes materiālos, var būt citu intelektuālā īpašuma tiesību objekts, ko aizsargā uzņēmums 3M un kas nav licencēti šajā sadaļā. Nosaukums 3M, 3M logo, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard un Thinsulate, kā arī lielākā daļa pārējo zīmolu, kas redzami šajā vietnē, ir uzņēmuma 3M visā pasaulē lietotas vai reģistrētas preču zīmes. Citu pušu preču zīmes, iespēju robežās, ir norādītas un uzņēmums 3M atzīst to tiesības.

 4. Lietotāji ASV valsts iestādēs Informācijas lietošanu, pavairošanu vai izpaušanu no ASV valdības puses nosaka ierobežojumi, kas minēti dokumentos DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) un FAR 52.227-19 un jebkurā citā vēlākā saistošā noteikumu dokumentā.
 5. Saistību atrunas.

  ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ IEKĻAUTĀ INFORMĀCIJA JUMS IR SNIEGTA ESOŠAJĀ REDAKCIJĀ TIKAI JŪSU PERSONĪGAI LIETOŠANAI, BEZ APLIECINĀJUMA VAI GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJAS PPRECIZITĀTI VAI PILNĪGUMU, VAI JEBKĀDA CITA VEIDA GARANTIJAS, TAJĀ SKAITĀ, NETIEŠIEM GALVOJUMIEM PAR KVALITĀTI, PIEPRASĪJUMU UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTIEM MĒRĶIEM VAI NEPĀRKĀPŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, UZŅĒMUMS 3M NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PRET CITĀM PUSĒM PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM ŠĪS VIETNES LIETOŠANAS REZULTĀTĀ VAI PAĻAUŠANOS UZ JEBKĀDU INFORMĀCIJU VAI MATERIĀLIEM, KAS IEGŪTA ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ VAI CAUR HIPERSAITI NO CITĀM VIETNĒM, TOSTARP, BET NE TIKAI, ZAUDĒJUMI NO NEGŪTAS PELŅAS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS IZBEIGŠANAS VAI DATU ZAUDĒŠANAS, PAT, JA UZŅĒMUMS 3M IR ĪPAŠI BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, LIKUMĀ ATĻAUTAJĀ VISLIELĀKAJĀ APMĒRĀ. ATSEVIŠĶĀS JURISDIKCIJĀS NAV ATĻAUTA NETIEŠU GALVOJUMU VAI APLIECINĀJUMU IZSLĒGŠANA, TĀPĒC AUGSTĀKMINĒTIE NOTEIKUMI JUMS VAR NETIKT PIEMĒROTI.

  Šajā vietnē iekļautajos materiālos var būt tehniskas neprecizitātes vai tipogrāfijas kļūdas, un šeit iekļautā informācijas var tikt mainīta, atjaunināta vai dzēsta bez iepriekšēja brīdinājuma. 3M jebkurā laikā var veikt uzlabojumus un/vai izmaiņas produktos un/vai programmās, kas aprakstītas šajā materiālā. 3M negarantē, ka šī tīmekļa vietne darbosies bez pārtraukuma vai darbības kļūdām, nedz arī garantē šo traucējumu novēršanu. 3M negarantē, ka šī tīmekļa vietne ir savietojama ar jūsu datortehniku vai, ka šī vietne vai tās serveris ir brīvs no datorvīrusu, tārpu vai Trojas zirgu radītajiem traucējumiem un uzņēmums 3M nav atbildīgs par zaudējumiem, kurus varat gūt šādu graujošu traucējumu rezultātā.

  Papildus, uzņēmums 3M nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz citām tīmekļa vietnēm, kurām jūs varētu piekļūt caur šo tīmekļa vietni. Uzņēmuma 3M sniegtās saites uz citām vietnēm ir paredzētas jūsu ērtībai un nenorāda, ka 3M atbalsta šīs vietnes vai tajās iekļauto informāciju.
 6. Informācijas iesniegšana 3M Vispārēja informācija sniegta sadaļā Konfidencialitates politika. Uzņēmums 3M nevēlas ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību no jums saņemt konfidenciālu vai uzņēmuma iekšēju informāciju, ja vien jums nav noslēgts rakstisks līgums ar 3M par šādas informācijas sniegšanu. Informāciju, ko uzņēmums 3M saņem ar savas tīmekļa vietnes starpniecību, ja vien tā nav personiska rakstura informācija, kas aprakstīta uzņēmuma 3M Konfidencialitātes politikā, tiks uzskatīta par NEKONFIDENCIĀLU. NOSŪTOT UZŅĒMUMA 3M INFORMĀCIJU CAUR ŠO TĪMEKĻA VIETNI VAI CITĀDĀ VEIDĀ, IZMANTOJOT ELEKTRONISKOS SAZIŅAS LĪDZEKĻUS BEZ NOSLĒGTA RAKSTISKA LĪGUMA AR 3M PAR ŠĀDU INFORMĀCIJAS SNIEGŠANU, JŪS APZINĀTIES UN PIEKRĪTAT, KA UZŅĒMUMS 3M VAR IZMANTOT ŠO INFORMĀCIJU JEBKĀDIEM MĒRĶIEM BEZ SAISTĪBĀM PRET JUMS. Ja vēlaties saņemt informāciju par to, kā iesniegt uzņēmumam 3M savu ideju, lūdzu, nospiediet saiti "Rakstiet mums" un pieprasiet bukleta „Jūsu idejas” kopiju.

Related Links