Preskočite na primarnu navigaciju Preskočite na navigaciju stranice Preskočite na glavni sadržaj All 3M.com Site Map

Važne pravne napomene

Tvrtka 3M

Na ovoj stranici:

Pažljivo pročitajte Uvjete korištenja prije uporabe internetske stranice. Vaš pristup i uporaba stranice i njenih sadržaja uvjetovani su Vašim potpunim pristankom i poštivanjem navedenih uvjeta. Ukoliko ne prihvaćate ove uvjete, trebali biste odmah napustiti stranicu i prestati s uporabom sadržaja dobivenih sa internetske stranice.

 1. Autorska prava i uporaba sadržaja Autorska prava i ostala prava na sadržaje na ovoj internetskoj stranici su u vlasništvu tvrtke 3M i njenih podružnica diljem svijeta. Ovlašteni ste da gledate, skidate i koristite sadržaje s ove stranice samo za vlastitu uporabu ukoliko 1) zadržite sve podatke sadržane u originalnim materijalima 2) koristite slike isključivo sa tekstom koji ih okružuje, a koji se odnosi na slike, i 3) uvrstite sljedeću napomenu o autorskim pravima:

  © 3M. Sva prava pridržana.

  Nisu dopuštena nikakva daljnja objavljivanja ili komercijalna uporaba sadržaja s ove internetske stranice bez izričitog pisanog dopuštenja tvrtke 3M.

  Ne smijete koristiti nijedan dio ove internetske stranice koji je dostupan kao dio neke druge internetske stranice bilo uporabom hiperpoveznice ili drukčije. Ova internetska stranica kao ni njen sadržaj ne smiju se koristiti za izradu baza podataka bilo koje vrste niti se isti smiju pohraniti (čitavi ili dijelom) u baze podataka uz Vaš ili pristup neke treće strane ili za distribuciju bilo kakve baze podataka koja sadržava cijelu ili dio stranice ili njenog sadržaja.
 2. Ostali uvjeti i napomene se mogu primijeniti Dodatne odredbe i uvjeti se primjenjuju na provedene poslovne transakcije ili promidžbe u organizaciji tvrtke 3M na ovoj stranici. Dodatni uvjeti će regulirati sve usluge oglasne ploče, brbljaonice i/ili ostale poruke ili načine komunikacije koje nudi ova stranica. Ništa što je sadržano u ovim pravnim napomenama nema za svrhu izmjenu ili dopunu ugovora između Vas i tvrtke 3M.

  Iako su ovi uvjeti korištenja namijenjeni općoj primjeni na sve sadržaje unutar 3m.com, ova stranica može sadržavati ostale vlasničke napomene i uvjete korištenja, čije se odredbe trebaju proučiti i slijediti budući da se primjenjuju na određene dijelove ove stranice za koju su namijenjeni. Određeni dijelovi ove stranice su namijenjeni za korisnike posebnih zemalja što je i naznačeno upućivanjem na posebnu zemlju u napomenama u zaglavlju ove internetske stranice (na primjer, "3M Sjedinjene Države," "3M Ujedinjeno Kraljevstvo," ili "3M Australija"). Uvjeti korištenja za internetske stranice posebne zemlje mogu se razlikovati i na njih se može pristupiti sa stranice tvrtke 3M za tu posebnu zemlju. 3M može opozvati ili izmijeniti bilo koja od prava naznačenih u ovim pravnim napomenama bilo kada kad ažurira ove stranice.
 3. Ostala prava intelektualnog vlasništva Molimo uzmite u obzir da bilo koji proizvod, proces ili tehnologija opisani u materijalima na ovoj stranici mogu biti predmetom drugih prava intelektualnog vlasništva koje pridržava tvrtka 3M, a koji nisu ovom odredbom registrirani. 3M, 3M logotip, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard, i Thinsulate, i mnoge druge robne marke na ovoj stranici su svjetski poznate trgovačke robne marke ili registrirane marke tvrtke 3M. Robne marke drugih strana se utvrđuju kada god je to moguće, te im 3M priznaje prava.

 4. Korisnici pri Vladi Sjedinjenih Država Uporaba, umnožavanje ili objava od strane Vlade Sjedinjenih Država podložna je ograničenjima postavljenim u zakonskoj regulativi o javnoj nabavi -DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) i FAR 52.227-19 i svim narednim odredbama koje mogu biti primjenjive.
 5. Odricanja od prava vlasništva

  INFORMACIJE SADRŽANE NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI PREDSTAVLJENE SU "ONAKO KAO ŠTO JEST", SAMO ZA VAŠE OSOBNE INFORMATIVNE SVRHE, BEZ NAVODA ILI JAMSTVA TOČNOSTI ILI CIJELOSTI INFORMACIJA ILI JAMSTAVA BILO KAKVE VRSTE, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVO PRETPOSTAVLJENO JAMSTVO KVALITETE, TRŽIŠNE KONKURENTNOSTI, ODGOVARANJA ODREĐENOJ SVRSI ILI NEPOVREDE AUTORSKUH PRAVA. TVRTKA 3M NI U KOJEM SLUČAJU NIJEDNOJ STRANI NE ODGOVARA ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE NASTALE ZBOG UPORABE OVE INTERNETSKE STRANICE ILI OSLANJANJA NA BILO KOJU INFORMACIJU ILI MATERIJAL KOJI SU DOSTUPNI PREKO OVE STRANICE ILI NEKE DRUGE STRANICE POVEZANE HIPERPOVEZNICOM KOJA UKLJUČUJE, ALI NIJE OGRANIČENA NA, ŠTETE NASTALE ZBOG GUBITKA ZARADE, PREKIDA POSLA ILI GUBITAK PODATAKA, ČAK IAKO JE 3M IZRIČITO SAVJETOVAN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA, U NAJŠIRIM OKVIRIMA KOJE DOPUŠTA ZAKON. NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE PRETPOSTAVLJENIH JAMSTAVA I NAVODA, TAKO DA JE MOGUĆE DA SE GORE NAVEDENI IZUZECI NE ODNOSE NA VAS.

  Materijal na ovoj stranici može sadržavati tehničke neispravnosti ili tipfelere, tako da će te informacije biti promijenjene, ažurirane i izbrisane bez prethodnog upozorenja. 3M može u bilo koje vrijeme obaviti poboljšanja i/ili izmjene na proizvodu i/ili programima opisanim u ovom materijalu. 3M ne nudi jamstva da će ova internetska stranica djelovati bez prekida i bez grešaka ili da će iste biti popravljene. 3M ne jamči da je ova stranica podudarna s Vašom računalnom opremom ili da su ova stranica ili poslužitelj zaštićeni od grešaka ili virusa , crvi ili "Trojanskog konja" i 3M nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju možete pretrpjeti kao rezultat takvih razarajućih svojstava.

  Nadalje, 3M ne nudi nikakva jamstva o drugim internetskim stranicama na koje pristupate preko ove stranice. Poveznice sa stranica 3M na takve stranice ponuđene su samo za Vašu uporabu i nipošto se ne treba pretpostavljati da 3M potiče te stranice niti njihov sadržaj.
 6. Predavanje podataka tvrtki 3M Molimo pročitajte našu Politiku zaštite privatnosti zbog općih informacija. 3M ne želi od Vas primati povjerljive ili informacije o vlasništvu putem ove stranice, ukoliko nemate neki drugi pisani ugovor s tvrtkom 3M oko dijeljenja takvih informacija. Bilo kakve informacije koje 3M primi putem ove stranice, osim Vaših osobnih podataka za identifikaciju koji su obuhvaćeni Politikom zaštite privatnosti tvrtke 3M, smatrat će se NEPOVJERLJIVIM. PRUŽAJUĆI TVRTKI 3M INFORMACIJE PUTEM OVE STRANICE ILI PUTEM BILO KOJIH ELEKTRONSKIH MEDIJA BEZ PISANOG UGOVORA S TVRTKOM 3M U VEZI VAŠEG PREDAVANJA INFORMACIJA, SMATRA SE DA PRISTAJETE NA TO DA 3M MOŽE TE INFORMACIJE ISKORISTITI U BILO KOJE SVRHE BEZ IKAKVIH OBVEZA PREMA VAMA. Ako biste željeli primati informacije o tome kako tvrtki 3M izložiti svoju zamisao, molimo pritisnite na "Kontaktirajte nas" i zatražite kopiju brošure "O Vašoj zamisli."

Related Links