3M kasutab selle saidi puhul küpsiseid. See sait ja 3M-i valitud teenusepakkujad paigutavad teie arvutisse tekstifaile sisaldavaid küpsiseid, et tunda ära teie arvuti ja:

 • muuta teie kogemus 3M-i veebisaitidel isiklikumaks;
 • näidata teile teie huvide järgi valitud reklaame;
 • koguda anonüümset statistilist teavet saidi funktsionaalsuse ja jõudluse paremaks muutmiseks.

Õppige tundma selliste küpsiste aktsepteerimise eeliseid

Teil on võimalik igal ajal muuta oma küpsiste seadistusi, klõpsates lingil Küpsiste eelistused.

Mõned keeldumised ei pruugi toimida teie brauseri küpsiste seadistustest olenevalt. Kui soovite seda tööriista kasutades seadistada keeldumiste eelistusi, peate oma brauseri seadistustes lubama kolmanda poole küpsiseid.

Klõpsates „Nõustu ja jätka” kinnitate, et olete saanud aru vasakul kirjeldatud küpsiste seadistustest ja nõustute nendega.

Nõustu ja jätka

Otse navigeerimise juurde Otse lehekülje navigeerimise juurde Otse põhisisu juurde All 3M.com Site Map

Oluline juriidiline informatsioon

3M Company

Sellel leheküljel:

Enne lehekülje kasutamist lugege hoolikalt kasutamistingimusi.Teie juurdepääs leheküljel olevatele materjalidele ja nende kasutamine sõltub otseselt teatud tingimustest ning Teie lubadusest neid täita. Kui Te ei ole kasutustingimustega nõus, tuleb Teil veebileheküljelt viivitamatult lahkuda ja lõpetada igasugune leheküljel olevate materjalide edaspidine kasutamine.

 1. Autoriõigused ja sisukasutus Veebileheküljel asetsevate materjalide kõikvõimalikud õigused, sealhulgas autoriõigused, kuuluvad 3M-le ja/või selle üksustele maailmas.Teil on lubatud leheküljel asetsevat materjali vaadata, allalaadida ja reprodutseerida vaid enda tarbeks,kui tagate:1) originaalmaterjalide sisu täieliku säilivuse 2) kuvandite kasutamise koos nende juurde kuuluva tekstimaterjaliga ja 3) autoriõiguste kohta käiva informatsiooni olemasolu.

  © 3M. Kõik õigused kaitstud

  Leheküljel asetseva informatsiooni edasine publikatsioon või kommertslik kasutus võib toimuda ainult juhul, kui 3M on andnud selleks selgesõnalise kirjaliku loa.

  Teil ei ole lubatud muuta 3M veebilehekülje mistahes osa mõne teise veebilehekülje osaks, kasutades selleks kas hüperlinki või mõnda muud viisi. Veebilehekülge ja sellel olevat sisumaterjali ei või kasutada ei osaliselt ega ka täielikult uute andmebaaside loomiseks ning andmebaasi, veebilehekülje ja selle sisu puudutava informatsiooni edasilevitamine Teie või kolmandate isikute poolt on keelatud.
 2. Teised terminid ja tähelepanekud Lisaterminid ja tingimused rakenduvad äriliste tehingute juhtimisele või 3M poolt läbi selle lehekülje tehtavatele edutamistele.Lisatingimused rakenduvad mistahes juhatuse teadaannetele, vestluspiirkondadele ja teistele suhtlemisvõimalustele, mida saab kasutada läbi selle lehekülje.Leheküljel asetseva informatsiooni sisu ei ole mõeldud muutmiseks või parandamiseks ühegi praegu jõus oleva kokkuleppega Teie ja 3M vahel.

  Kuigi need kasutustingimused on mõeldud kehtima üldjoontes kogu sisumaterjalile, mis kuulub 3m.com alla, võib see veebilehekülg sisaldada ka teisi firmasiseseid teadaandeid ja kasutustingimusi, kusjuures nendest tuleb kinni pidada ka siis, kui need ilmuvad mõnel teatud lehekülje osal. Teatud osad sellel leheküljel on mõeldud külastajatele teistest riikidest, mida näitab ka lehekülje ülemises osas olev viide "Vali riik" (Näiteks "3M United States," "3M United Kingdom," või "3M Australia").Kasutustingimused võivad erinevate riikide osas mõneti erineda. Nendele on võimalik ligi pääseda kindla riigi 3M veebileheküljel. 3M võtab endale õiguse leheküljel olevaid õigusi igal ajal tühistada või muuta .
 3. Muud intellektuaalsed omandiõigused Palun pange tähele, et iga sellel leheküljel kirjeldatud toode, protsess või tehnoloogia võib olla 3M-le kuuluva intellektuaalse omandiõiguse aluseks, kuigi see ei ole siin mainitud. 3M, 3M logo, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard, Thinsulate ja enamik teisi tootenimetusi siin leheküljel on ülemaailmsed kaubamärgid või 3M registreeritud kaubamärgid. Muud kaubamärgid on võimalulse korral alati kindlaks tehtud ning 3M tunnustab nende õigusi.

 4. USA Valitsuse kasutajad USA valitsuse poolne kasutamine, kopeerimine või avalikustamine on aluseks piirangutele, mis on seadistatud eeskirjades DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) ja FAR 52.227-19 ja teistele järgnevatele eeskirjadele, mida võidakse kohaldada.
 5. Vastutusest vabastamine

  KÄESOLEVAL VEEBILEHEL SISALDUV INFORMATSIOON ON TOODUD NII "NAGU SEE ON" ÜKSNES TEIE ETTEVÕTTESISESE INFORMEERIMISE EESMÄRGIL ILMA ÜHEGI GARANTIITA INFO TÄPSUSE VÕI TÄIELIKKUSE KOHTA VÕI ÜKSKÕIK MILLISE MUU GARANTIITA, KAASAARVATUD ÜKSKÕIK MILLINE EELDATAV KVALITEEDI-, TURUSTUSGARANTII, SOBIVUS TEATUD EESMÄRGIKS VÕI MITTE-RIKKUMISE TAOTLUSETA. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE 3M VASTUTAV ÜHEGI OSAPOOLE SUHTES ÜHEGI KÄESOLEVA VEEBILEHE KASUTAMISE VÕI ANTUD VEEBILEHE KAUDU JUURDEPÄÄSETAVALE, KAASAARVATUD SELLE KAUDU ÜKSKÕIK MILLISELE TEISELE HÜPERLINGITUD VEEBILEHEL OLEVA INFORMATSIOONILE VÕI MATERJALILE TUGINEMISE TAGAJÄRJEL TEKKINUD OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU VÕI KAASNEVA KAHJU EEST, MIS TULENEB KASUMI KAOTUSE, ÄRITEGEVUSE KATKEMISE VÕI ANDMETE KADUMISE TÕTTU, ISEGI KUI 3M ON SELGELT TEATANUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAL MOEL. MÕNED JURISDIKTSIOONID EI LUBA KAUDSETE GARANTIIDE JA ESINDUSTE VÄLJAJÄTMIST, SEEGA EI PRUUGI ÜLALTOODUD VÄLISTUSED TEILE KOHALDUDA.

  Sellel veebileheküljel olev materjal võib sisaldada tehnilist ebatäpsust või trükivigu ning informatsiooni muudetakse, uuendatakse ja kustutatakse ilma sellest teatamata. 3M võib teha selles materjalis kirjeldatud toodete ja/või programmide osas igal ajal muudatusi. 3M ei anna vähimatki garantiid, et veebilehekülg töötab katkestusteta ning selle töös ei esine häireid või et esinenud defektid parandatakse. 3M ei garanteeri, et antud lehekülg sobib Teie arvuti varustusega, ja et leheküljel või selle serveris ei esine häireid ja viirusi ("Worms") või "Trooja hobused" (Trojan horses")]. Ühtlasi ei vastuta 3M nende hävitavat mõju omavate tegurite tõttu tekkinud kahju eest.

  3M ei anna mitte ühtegi garantiid mis tahes teise veebilehekülje osas, millele on võimalik pääseda läbi 3M lehekülje. 3M on teiste veebilehekülgede lingid oma leheküljele üles pannud tagamaks Teile mugavamat kasutamist ning ei tohiks arvata, et 3M on vastutav nende lehekülgede või nende sisu eest.
 6. Informatsiooni edastamine 3M-le Üldise informatsiooni saamiseks vaadake palun viidet "Andmekaitsepoliitka". 3M ei soovi Teilt läbi selle veebilehekülje saada informatsiooni, mis on konfidentsiaalne või firmasisene, välja arvatud juhul, kui Teil on sellelaadse informatsiooni edastamise osas sõlmitud 3M-ga eraldi kirjalik kokkulepe. Kogu informatsioon, välja arvatud andmekaitsepoliitika raames kaitstud Teid personaalselt identifitseeriv informatsioon, arvatakse olevat mittekonfidentsiaalne. Teavitame, et edastades 3M-le informatsiooni läbi selle lehekülje või mõnel muul elektroonilisel viisil ja omamata info edastamise osas 3M-ga eraldi kirjalikku kokkulepet, Te mõistate ja nõustute, et 3M võib kasutada seda informatsiooni mistahes eesmärgil omamata Teie ees kohustusi. Kui Te soovite saada teavet, kuidas 3M-le oma mõtteid edastada, siis klikkige viidale "Kontakt" ja paluge brošüüri "Teie ideed ja ettepanekud"

Related Links