Otse navigeerimise juurde Otse lehekülje navigeerimise juurde Otse põhisisu juurde null

Riigiasutused

Lahendused, mida 3M aknakiled pakuvad avalikule sektorile ja riigifirmadele

Ametiasutused

Turvalisus ja ohutus ametiasutustes

Valitsusehoonete, ametiasutuste ja riigifirmade, sealhulgas haiglate, päästeteenistuste, raudteejaamade ja koolide kohta kehtivad erilised nõuded turvalisuse ja ohutuse tagamiseks.

Fakt, et neid hooneid haldab riik, võib seada nad suuremasse riski olukordades, kus reageeringuna teatud otsustele tekivad rahvarahutused. Äärmuslikematel juhtudel võivad valitsushooned sattuda pommiplahvatuste objektideks.

Patenditud 3M Ultra 600 turvakiled neutraliseerivad plahvatuse lööklaine jõudu, ka siis, kui klaas puruneb. Kile hoiab purunenud klaasi koos ja raamis nii, et avatäide jääb alles. Lendavad klaasikillud vigastavad inimesi rohkem kui plahvatus ise. Ränki vigastusi ja kahjusid saab ära hoida kasutades 3M turvakilet.

Ametiasutustes on loomulikult palju olulisi ja ka salajasi dokumente ja andmeid. 3M turvakiledega saab vähendada riski, et keegi vägivaldselt siseneb ja kõrgendatud turvanõuetega andmekandjad röövitakse. Kile hoiab klaasi oma kohal ja takistab sissepääsu ka peale jõulisi ja aeganõudvaid katseid.

Terviseriskide maandamine ja ohutus on ametiasutustes väga tähtsal kohal. Nii vigastusohtu juhusliku õnnetuse järel kui seadusega pahuksisse minekut saab takistada ja ära hoida lastes varakult paigaldada 3M turvakile.

Riigiasutused

Päikesekaitse asutustes

Nagu kõik muud majad alluvad ka ametiasutused päikeseenergia mõjule. Ere valgus mõjub ärritavalt, kui töötate monitori või arvutiekraani taga.

3M päikesekaitsekiled vähendavad eredat valgust ja peegeldusi ning tõstavad töötajate mugavust. Mugavust mõjutavad 3M kiled tänu filtreerivatele ja peegeldavatele omadustele. Suvel peegeldavad aknakiled tagasi liigse soojuse ning loovad tööruumides meeldiva sisekliima. Talvel takistavad kiled toasooja lekkeid akende kaudu ja vähendavad küttekulusid.

Need omadused toovad omanikule energiasäästu , sest kütte- ja jahutussüsteemid võivad töötada oluliselt väiksema koormusega, mis vähendab hoone püsikulusid. Lihtsalt tänu 3M päikesekaitsekilede paigaldamisele.

Riigiasutused

Muid kaalutlusi ametiasutustele

On veel mitmeid mõjureid, mis mängivad kaasa, kui on tegemist omavalitsuse, avaliku sektori ja riigi omandis olevate hoonetega.

Elulise tähtsusega riigi juhtimisel on valitsuse katkematus, millele saab kindlust lisada turvakiledega. Turvakiled tagavad hoonete terviklikkuse, kaitsevad kõike neis sisalduvat ja minimeerivad rünnakute tagajärgi.

3M aknakiled aitavad viia valitsushooned energiasäästu normidega vastavusse ning tõsta ametnike produktiivsust luues optimaalse töötamiseks sobiva sisekliima, mis mõjutab üldmuljet ametiasutustest.

Tegutsege kohe! Et 3M kiletehnoloogiast kasu saada, palun võtke ühendust