3M използва бисквитки на този сайт Подробна информация за бисквитките и използването им може да бъде намерена в нашата политика за поверителност. Можете да персонализирате настройките, свързани с бисквитките, по всяко време, като щракнете върху предпочитанията за бисквитките в долния колонтитул на тази страница.

Чрез щракване върху „Приемам и продължавам“ вие потвърждавате, че се съгласявате с използването на бисквитки на вашия компютър

Приемам и продължавам

Преминете към основна навигация Преминете към навигация на сайта Преминете към основното съдържание All 3M.com Site Map

Лични предпазни средства

Продукти, ЛПС
Решения за ЛПС
Поддръжка
Препоръчани продукти
Ресурси

Инструкции за потребителя

User Instructions

Моля, кликнете върху ключовите разделите по-долу, за да научите повече за Инструкции за потребителя за серията 3M™ Aura™ 9300+, тези указания са предназначени да ви помогнат да извлечете максимума от вашия нов продукт. Препоръчваме ви да прочетете и предупреждения и ограничения, инструкциите за поставяне, проверка и одобрения.

Ако установите липси или желаете допълнително обяснение, моля задайте въпросите си директно на нас.

Пълни потребителски инструкции на продукта са налични. По-долу може да намерите основни раздели.

WARNING AND LIMITATIONS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Винаги се уверете, че завършеният продукт е:

 • Подходящ за прилагане;
 • Поставен правилно;
 • Използван през цялото време на излагане;
 • Подменян, когато е необходимо.
 • Правилните подбор, обучение, използване и поддръжка са необходими, за да може продуктът да защити потребителя от определени вредни вещества във въздуха. Неспазването на всички инструкции за употребата на тези продукти за респираторна защита и/или не правилно носене на продукта по време на излагане на замърсителите, може да увреди здравето на потребителя, да доведе до сериозно или животозастрашаващо заболяване или постоянна инвалидност.
 • За избор и употреба в съответствие с местните наредби, отнасящи се до цялата предоставена информация, моля свържете се с професионалист по безопасността или представител на 3М на 0870 60 800 60 (UK) или 1800 320 500 (Ирландия).
 • Преди употреба, потребителите трябва да бъдат обучени за използването на целия продукт, в съответствие с приложението на стандарти/указания за здраве и безопасност.
 • Тези продукти не съдържат компоненти, изработени от естествен латекс.
 • Тези продукти не предпазват от газове/пари
 • Да не се използва в атмосфери, съдържащи по-малко от 19,5% кислород. (Определение на 3M. Отделните страни могат да прилагат собствени граници и ограничения на недостиг на кислород. Потърсете съвет в случай на съмнение).
 • Да не се използва за защита на дихателните пътища от атмосферни замърсители/концентрации, които са неизвестни или непосредствено опасни за живота и здравето (IDLH).
 • Да не се използва с бради или друго окосмяване по лицето, които могат да възпрепятстват контакт между лицето и продукта и по този начин да предотвратява доброто уплътнение.
 • Напуснете незабавно замърсените райони, ако:

   a) Имате затруднено дишане.
   b) Усетите замайване или дискомфорт.

 • Отстранете и подменете респиратора при увреждане, увеличено дихателно съпротивление или в края на работната смяна.
 • Никога не променяйте, модифицирайте или ремонтирайте това устройство.
 • В случай на планирана употреба в взривоопасна среда, свържете се с 3М.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ

Преди да поставите устройството се уверете, че ръцете Ви са чисти.

3M™ Aura™ 9300+ 1. С обратната страна нагоре и с помощта на разделителя, отделете горния и долния панел, за да се образува формата на чашка.
 
3M™ Aura™ 9300+ 2. Уверете се, че двата панела са напълно разгърнати.
 
3M™ Aura™ 9300+ 3. Хванете чашката на респиратора в едната ръка с отворена страна към лицето. Вземете двете ленти в другата ръка. Задръжте респиратора под брадичката с носовата част нагоре и издърпайте каишки над главата.
 
3M™ Aura™ 9300+ 4. Поставете горната лента около върха на главата и долната под ушите. Лентите не трябва да се усукват. Регулирайте горният и долният панел за по-удобно прилягане, уверете се, че панелите и разделителя не са сгънати навътре.
 
3M™ Aura™ 9300+ 5. Използвайки и двете си ръце, оформете пластината на уплътнението около долната част на носа така, че да постигнете плътно прилягане и добро уплътнение. Притискането само с една ръка на уплътнението около носа може да доведе до намаляване ефективността на респиратора.
 
3M™ Aura™ 9300+ 6. Прилягането на респиратора към лицето трябва да бъде проверено преди влизане в работната атмосфера..

ПРОВЕРКА НА ПОСТАВЯНЕТО

1. Покрийте предната част на респиратора с двете си ръце, като внимавате да не се наруши прилягането на респиратора
2a. БЕЗКЛАПАНОВ респиратор - ИЗДИШАЙТЕ рязко
2b. КЛАПАНОВ Респиратор - ВДИШАЙТЕ рязко
3. Ако преминава въздух покрай носа нагласете отново уплътнението, за да премахнете проникването. Повторете горната Проверка на поставянето
4. Ако прониква въздух покрай краищата на респиратора, нагласете лентите отстрани на главата, за да премахнете проникването. Повторете горната проверката на поставянето. Ако не можете да постигнете добро поставяне НЕ влизайте в рисковата зона. Потърсете Вашия отговорник по безопасност. Потребителите трябва да бъдат тествани в съответствие с националните изисквания.

За информация относно процедурите за правилното поставяне, моля, проверете нашето видео ТЕСТ НА ПОСТАВЯНЕТО or или се свържете с 3М.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Да се съхранява в съответствие с инструкциите на производителя, виж опаковката.

User Instructions Срок на годност
User Instructions Температурен обхват
User Instructions Максимална относителна влажност

БЕЛЕЖКИ

Средните показатели могат да надвишават 25°C / 80% RH за ограничени периоди от време. Те може да достигнат средно 38°C / 85% RH, при условие, че това е за не повече от 3 месеца, в срока на годност на продукта. Преди първоначална употреба, трябва да се уверите, че продуктът е в рамките на установения срок на годност (използвайте датата на опаковката). При съхранение или транспортиране този продукт е бил в оригиналната си опаковка.

МАРКИРАНЕ

Тези продукти отговарят на изискванията за основна безопасност, както е посочено в приложение II на Директива на Европейската общност 89/686 /EEC, и са прегледани в етапа на проектиране с: Combitech AB, Box 168, SE-73223 Arboga, Швеция (Нотифициращ орган номер 2279).

ОДОБРЕНИЯ

R = Многократна употреба

NR = Еднократна употреба (само за единична подмяна)

D = Отговаря на изискванията за запълване

Share this Page

 

Education and Tools

 

eNewsletter