Преминете към основна навигация Преминете към навигация на сайта Преминете към основното съдържание All 3M.com Site Map

Аускултация на сърце и бял дроб


Тук са представени примери за физиологичната и патологична аускултаторна находка на сърце и бял дроб. Прослушането на тези записи ще Ви помогне да опресните познанията си за нормалната и най-честатат патологична аускултаторна находка.

Тонове и шумове на сърцето:
Заглавие формат размер
Физиологично раздвояване на S1
This link will open a WAV sound file  WAV
97KB
Физиологично раздвояване на втори тон
This link will open a WAV sound file  WAV
99KB
S3
This link will open a WAV sound file  WAV
107KB
S4
This link will open a WAV sound file  WAV
110KB
Протосистоличен шум (1/6)
This link will open a WAV sound file  WAV
109KB
Телесистоличен шум
This link will open a WAV sound file  WAV
111KB
Клик при изтласкване
This link will open a WAV sound file  WAV
106KB
Тон на отваряне
This link will open a WAV sound file  WAV
107KB
Холосистоличен шум
This link will open a WAV sound file  WAV
113KB
Диастоличен галоп
This link will open a WAV sound file  WAV
100KB

Дишане и шумове от белия дроб:
Заглавие формат размер
Крепитации
This link will open a WAV sound file  WAV
95KB
Инспираторен стридор
This link will open a WAV sound file  WAV
109KB
Нормално везикуларно дишане
This link will open a WAV sound file  WAV
100KB
Плеврално триене
This link will open a WAV sound file  WAV
154KB
Хрипове
This link will open a WAV sound file  WAV
80KB
Аускултация на сърце и бял дроб