3M използва бисквитки на този сайт Подробна информация за бисквитките и използването им може да бъде намерена в нашата политика за поверителност. Можете да персонализирате настройките, свързани с бисквитките, по всяко време, като щракнете върху предпочитанията за бисквитките в долния колонтитул на тази страница.

Чрез щракване върху „Приемам и продължавам“ вие потвърждавате, че се съгласявате с използването на бисквитки на вашия компютър

Приемам и продължавам

Преминете към основна навигация Преминете към навигация на сайта Преминете към основното съдържание All 3M.com Site Map

< Обратно към Дентални цименти

 Фиброщифт  Фиброщифт

Армиран фиброщифт RelyX™

Прочетохме мислите Ви

Вижте отзиви за продукта

Фиброщифт

The Dental Advisor

Повече от обикновен щифт, фибро RelyX™ на 3M™ ESPE™ е цялостна система, проектирана така, че лесно да се получават отлични клинични резултати.

  • По-висока устойчивост към умора на материала в сравнение с щифтовете на много други водещи производители.
  • RelyX™ Unicem Aplicap дълга канюла на практика позволява да се избегнат шупли при циментирането
  • Естетика, дължаща се на транслуцентността, и без риск от корозия, която може да възникне при металните щифтове.

Информация за продукта

Характеристики и предимства

Увеличете

Източник: Вътрешни данни на 3M и "Materials Science and Engineering": Въведение, 8-мо издание, Wiley

RelyX™ Fiber предлага дългосрочна сигурност и стабилност.

По-голяма еластичност
Еластичността на фиброщифт RelyX™ е по-близка до тази на дентина в сравнение с металните и керамничните щифтове – така че има по-малък риск от счупване поради „заклинване”.

Устойчивост на умора на материала
Фиброщифтовете RelyX™ имат отлична устойчивост на умора на материала в сравнение с конкуренти марки фиброщифтове.

Вижте резултатите от ин витро тестовете за умора на материала

Постоянните възстановявания остават постоянни
Циментът RelyX™ Unicem предлага доказана максимална свързваща сила с по-малко подготвителна работа. С цимента RelyX™ Unicem няма нужда от ецване, поставяне на праймер и бонд. Доказаните качества се подкрепят от повече от 60 проучвания и потвърждения от трети страни.

По-бързо, по-лесно и по-сигурно циментиране
RelyX™ Unicem Aplicap™ дълга канюла позволява да се запълни кореновия канал от долната част до върха, като намалява вероятността да се образуват шупли в цимента, които могат да компрометират силата на свързването.

Тъй като може да се запълни кореновият канал от долната част до върха, се намалява вероятността да се образуват шупли в цимента, които могат да компроментират силата на свързването.

Тези снимки, направени със сканиращ електронен микроскоп, показват напречен разрез и страничен изглед на симулиран коренов канал, запълнен с цимент RelyX™ Unicem по обичайния метод (вдясно) и с новата дълга канюла (вляво), при което видимо има по-малко шупли.

Приложения

  • При недостиг на остатъчна зъбна тъкан (< 4 мм)
  • Щифтът е необходим за поддръжка и предпазване на коронковото възстановяване.

Техническа информация

Фиброщифтовете, армирани със стъклени влакна, RelyX™ и борерите се предлагат в 4 размера и имат цветна кодировка за точно съответствие.

RelyX™ Unicem Aplicap™ дълга канюла и RelyX™ Unicem 2 Automix ендо накрайник също са конструирани така, че да съответстват на кореновия канал, препариран за най-малките размери фиброщифтове RelyX™ (бял и жълт).

Размер Цветна кодировка Дължина Апикален диаметър Коронарен диаметър Коничен ъгъл
Размер 0
Бял
Бял
20 mm 0.6 mm 1.1 mm 2,86° (5%)
Размер 1
Жълт
Жълт
20 mm 0.7 mm 1.3 mm 3,44° (6%)
Размер 2
Червен
Червен
20 mm 0.8 mm 1.6 mm 4,58° (8%)
Размер 3
Син
Син
20 mm 0.9 mm 1.9 mm 5,72° (10%)

Информация за поръчки

Кат. № Информация за продукта
RelyX™ Fiberbond Въвеждащ комплект 56860 Въвеждащ комплект
1 кутия с 5 щифта от всеки размер: 1 (диам. 1,3 mm), 2 (диам. 1,5 mm) и 3 (диам. 1,9 mm), 4 борера с размери 1, 2 и 3, 1 универсален борер, 20 дълги канюли
RelyX™ Fiberbond Комбиниран комплект 56868 Комбиниран комплект
1 кутия с 5 щифта от всеки размер: 1 (диам. 1,3 mm), 2 (диам. 1,5 mm) и 3 (диам. 1,9 mm), 4 борера с размери 1, 2 и 3, 1 универсален борер, 20 дълги канюли 20 RelyX™ Unicem Aplicaps асортимент от цветове A2 Универсален (10), Транслуцентен (6), A3 Опакер (4), 1 активатор Aplicap, 1 апликатор Aplicap
Единични опаковки
56861 10 щифта размер 1 (диам. 1,3 mm), 10 дълги канюли
56862 10 щифта размер 2 (диам. 1,6 mm), 10 дълги канюли
56863 10 щифта размер 3 (диам. 1,9 mm), 10 дълги канюли
56864 1 борер размер 1 (диам. 1,3 mm)
56865 1 борер размер 2 (диам. 1,6 mm)
56866 1 борер размер 3 (диам. 1,9 mm)
56867 1 универсален борер
10 RelyX™ Unicem Aplicap дълги канюли 77550 10 RelyX™ Unicem Aplicap дълги канюли

Клинично приложение

Фронтално възстановяване с фиброщифт RelyX™ и стъклокерамични коронки.

Преди лечението: възстановяванията в горния фронтален участък са незадоволителни в клинично и естетично отношение.

Фигура 1

Фигура 1: Преди лечението: възстановяванията в горния фронтален участък са незадоволителни в клинично и естетично отношение.

Фигура 2

Фигура 2: Изчистване и препариране на кореновите канали за поставяне на фиброщифтове RelyX™ със съответния борер.

Фигура 3

Фигура 3: Препарирани коренови канали.

Фигура 4

Фигура 4: Запълване с цимент RelyX™ Unicem директно в почистения коренов канал с RelyX™ Unicem Aplicap™ дълга канюла.

Фигура 5

Фигура 5: Фиброщифтовете RelyX™, циментирани с цимент RelyX™ Unicem след фотополимеризация.

Фигура 6

Фигура 6: Изграждане на зъбно пънче с течен композит Filtek™ Supreme XT Flowable..

Фигура 7

Фигура 7: Завършено възстановяване с поставени CAD/CAM стъклокерамични коронки (ParadigmTM C, 3M ESPE).

д-р Стергиос Зафириадис, Цюрих, Швейцария

Възстановяване на горен премолар с фиброщифт RelyX™ и коронка Lava™ Zirconia

Преди лечението: незадоволителна временна глас-йономерна обтурация с лекуван коренов канал на горен ляв премолар 5.

Фигура 1

Фигура 1: Преди лечението: незадоволителна временна глас-йономерна обтурация с лекуван коренов канал на горен ляв премолар 5.

Фигура 2

Фигура 2: Кореновият канал е почистен и препариран за поставяне на фиброщифт RelyX™ .

Фигура 3

Фигура 3: Запълване със самоадхезивен универсален композитен цимент RelyX™ Unicem директно в почистения коренов канал с RelyX™ Unicem Aplicap™ дълга канюла.

Фигура 4

Фигура 4: Фотополимеризация на цимента RelyX™ Unicem около и през светлопроводящия фиброщифт RelyX™.

Фигура 5

Фигура 5: Фиброшифт RelyX™, циментиран с цимент RelyX™ Unicem.

Фигура 6

Фигура 6: Изграждане на зъбно пънче с течен композит Filtek™ Supreme XT Flowable.

Фигура 7

Фигура 7: Зъб, препариран за коронка Lava™ Zirconia.

Фигура 8

Фигура 8: Прецизен отпечатък с полиетерен отпечатъчен материал Impregum™ Penta™ Soft Quick.

Фигура 9

Фигура 9: Коронка Lava™ Zirconia Crown, поставена на модел.

Фигура 10

Фигура 10: Запълване на коронката с цимент RelyX™ Unicem (Aplicap™ капсула) за трайно циментиране.

Фигура 11

Фигура 11: Коронката Lava™ в устата на пациента.

д-р Гунар Райх, Мюнхен, Германия

Научни изследвания

Циментиране на щифтове след 5 години ин виво

Цел на проучването: Настоящето проучване изследва клиничното поведение на цимента RelyX™ Unicem при циментиране на ендодонстки щифтове. Изследвани са титаниеви щифтове (също и фиброщифтове).

Резултати: След повече от 5 години клинична употреба няма разлепване. Само една конструкция е загубена поради фрактура на зъбния крепител във фракцията на фиброщифта. Циментът RelyX™ Unicem доказа, че е подходящ за циментиране на зъбно-канални щифтове.

Среден период на наблюдение: месеци (48 – 60)

Брой на изследваните щифтови възстановявания:

87

От тях титаниеви щифтове:

46

От тях фиброщифтове:

41

Общо загуби:
1 загубен за проследяване, 2 поради промяна в лечението
1 екстракция поради пародонтално заболяване
1 зъбна фрактура (в групата с фиброщифтове)

5

Устойчивост на умора на материала

Увеличете Temporary image

Източник: Данни на 3M и предварителни резултати от външно проучване ин витро (М. Ферари, Университет в Сиена, Италия)

Фиброщифтовете RelyX™ имат отлична устойчивост на умора на материала в сравнение с конкуренти марки фиброщифтове.

Тестът за умора на материала е прекратен след 5 милиона цикъла, след които няма проблеми с фиброщифтовете RelyX™.

 

3M ESPE - търсене в сайта

Търсене на продукт по име или ключова дума

 
Къде може да закупите продукти на 3M ESPE Обадете ни се или поискайте ние да Ви се обадим
 
 
 

Ново -
Filtek™ Bulk
Fill

 

Product catalogue